Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Rengöring vid Westenergy kan orsaka buller

Från 2012
Westenergy i Korsholm.
Bild: Yle/Hans-Mikael Holmgren

Nästa vecka kommer Westenergy att rengöra ångledningarna vid avfallsförbränningsanläggningen på Stormossen i Korsholm. Rengörningen kan orsaka buller och märkbar ångbildning på området.

Ledningarna rengörs genom att ånga blåses genom dem. Proceduren upprepas tills den utgående ångan är tillräckligt ren, det innebär cirka 10-15 gånger under veckans lopp.

Rengöringsblåsningarna pågår under måndag till fredag mellan klockan 7.00 och 20.00.

För att hålla bullernivån så låg som möjligt används ljuddämpare under rengöringen.