Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Var tionde finländare hetsäter

Från 2012
Uppdaterad 14.06.2013 12:23.
En hamburgare med franska potatisar

Upp till var tionde finländare lider av någon slags hetsätning.

Enligt den senaste forskningen kring fetma är var tredje finländare överviktig - och bland dem brukar så många som en av tre hetsäta.

Professor Aila Rissanen vid Helsingfors universitetscentralsjukhus säger att både fetma och bantning blir allt vanligare - och det gör att olika slags ätstörningar också ökar.

Man tror att ätstörningar bland vuxna är den kategori av ätstörningar som håller på att öka allra mest. Samtidigt är det den kategori man vet minst om. Hetsätning betyder att man äter större mängder mat än vad som kan anses normalt och samtidigt upplever sig ha förlorat kontrollen över ätandet.

Enligt Rissanen är man i riskzonen för att börja hetsäta om man följer en extrem diet, som kanske är dålig ur fysiologisk synpunkt. Lättast drabbas ändå bantare som redan har underliggande psykiska problem, som till exempel depression.

Det är svårt att få fram uppgifter om hur många som egentligen hetsäter. Det finns ingen heltäckande forskning på området. Dessutom försvåras försöken att få fram hur utbrett problemet är av att många hemlighåller sitt hetsätande och har skuldkänslor.