Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Strängare regler för muddring

Från 2012
Uppdaterad 10.07.2012 12:57.
Lappfjärds å muddras

Vid årsskiftet blev reglerna för att muddra strängare och det krävs ofta tillstånd för att få muddra.

Den nya vattenlagen som trädde i kraft i början av 2012 säger att muddring av ett vattenområde där mängden muddermassa överstiger 500 kubikmeter alltid kräver regionförvaltningsverkets tillstånd. Mindre muddringsarbeten ska anmälas till NTM-centralen.

För att inte störa fåglarnas häckning och fiskarnas lektid, är muddring i normala fall inte tillåten på sommaren. Säsongen för muddring är i princip från första september till slutet av april.

Den som trots allt kommer underfund med att det skulle behövas muddringsarbeten på sommarstugan kan ändå utnyttja sommaren, säger Viktor Jansson från Korpoströms sjöentreprenad.

- Under sommaren kan man planera var och hur mycket man vill ha gjort, och var man ska lägga muddermassan. När planeringen är klar kan man skicka in ansökan till NTM-centralen eller till regionförvaltningsverket.