Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Rikligt med näringsämnen i Lojo sjö

Från 2012
Bildtext Bild av strand.
Bild: Lucas Lindelöf

Den rikliga nederbörden har lett till att stora mängder näringsämnen har runnit ner i Lojo sjö. Det visar en kartläggning av vattenkvaliteten.

Den största enskilda näringsbelastningen kom från intilliggande åar. Hela 60 procent av belastningen kom från in rinning.

Punktbelastningen från de sex vattenreningsverken intill sjön stod för 15 procent av näringsbelastningen. Ställvis förekommer också syrebrist i Lojo sjö.

I kartläggningen som gjordes 2011 togs vattenprover vid 24 punkter som befann sig mellan ytan och 53 meters djup.

Det är Västra Nylands vatten och miljö som har gjort undersökningen.