Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Regnigt väder hindrar bränning av ekonomiskog

Från 2012
Rysk skog brinner
Bildtext Skogsbränningen väntar på torrare väder.
Bild: Reuters

Forststyrelsen ville bränna ekonomiskog på ön Rundeln i Ekenäs skärgård. På det här sättet vill man gynna sällsynta arter som är beroende av dött och bränt trämaterial.

Forststyrelsen hade för avsikt att bränna området nästa vecka (vecka 30), men det ihärdiga regnvädret omöjliggör de här planerna.

Istället måste Forststyrelsen rycka ut på kort varsel så fort det blir torrare och varning för skogsbrand har gällt i fem dagar.

Bränning är en bra restaureringsåtgärd

Bränning är en bra restaureringsåtgärd om man vill återställa ekonomiskog till skog i naturtillstånd.

Området som nu skulle brännas består av 40 år gamla planterade tallar på ett område som är drygt en halv hektar stort. det området ligger öster om Ekenäs skärgårds nationalpark på Skärgårdsmiljöstiftelsens privata skyddsområde.

Ön Rundeln ligger Fjorton kilometer väster om Syndalens brandområde. Där uppkommer bränt trä regelbundet.
Arter som lever i Syndalen kommer troligen att sprida sig till Rundeln.

Spridningen av de vetenskapligt intressanta arterna kommer att följas med hjälp av fällor och inventeringar.