Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ålyngel planteras ut i Österbotten

Från 2012
Bild: Lehtikuva

Utplanteringen av ål fortsätter i Österbotten. På onsdagen anlände igen tusentals ålyngel som nu ska planteras ut i österbottniska vattendrag. Det är fråga om ett flerårigt europeiskt projekt där man försöker få ålen tillbaka i vattendrag där den försvunnit.

Redan i fjol planterade man ut 15 000 ålar i till exempel Larsmo- och Öjasjön. Då skedde utplanteringen på Larsmosidan. I år släpps ynglen ut i Lepplax.

Utplanterinten ska fortgå i uppemot tio år, berättar Birthe Wistbacka i Norra svenska österbottens fiskeriområde. Hurudant utfallet blir framkommer om 6-8 år då ålarna vuxit till sig såpass att de går att fånga.