Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Honungsskörden blir mindre i år på grund av vädret

Från 2012
Uppdaterad 26.07.2012 14:59.
Bild: YLE/Mira Myllyniemi

Efter två varma, soliga somrar kan det locka att sitta inne nu när det har varit så kallt och regningt. Och samma gäller även för bina, som ogärna vill flyga när det är dåligt väder. Därför får vi också mindre honung i år.

- De dagar bina sitter inne minskar honungen i kuporna eftersom de inte tar in nektar och hela tiden också brukar honungen själv, säger biodlaren Christian Storm i Malax.
Andra saker som stör produktionen är blåsten och regnet.

Bildtext Biodlare Christian Storm
Bild: YLE/Mira Myllyniemi

I år är honungssäsongen minst en vecka försenad.
- I början av juni brukar man sätta ut en tredje låda i bikuporna, men så var det inte i år, säger Storm.
Bisamhällena har heller inte blivit så stora som de brukar bli. Det här beror också på en sämre övervintring.
- Jag hade inte så många döda samhällen, men de som hade övervintrat var svagare än vanligt, säger Storm.
På vintern är det främst fukt och blåsten som för in snö och vatten i bikuporna som påverkar samhällena.

Programmet är inte längre tillgängligt

På andra håll i landet har också kvalster orsakat problem för biodlare men i Österbotten är det inte ett lika stort problem.
- Det är så glest mellan biodlarna så de sprids inte lika lätt här, berättar Christian Storm.
Men också här finns det både Varroakvalster och Trakékvalster. Storm berättar att de inte har bekämpat mot Trakékvalster och han misstänker att de nu har fått den typen kvalster som också kan ha gjort att årets bisamhällen är sämre.

Priset på inhemsk honung stiger

Priset på inhemsk honung kommer troligen att stiga, men lösviktspriset på honung har hittills inte följt med prisutvecklingen i allmänhet enligt Storm.
- Priset på utländsk honung håller ner lösviktspriset, men de senaste åren har priset på utländsk honung nog närmat sig priset på inhemsk honung, säger han.
Det här räcker ändå inte om skörden i år blir liten.
- Om man säljer direkt från gården får man ett bättre pris och det skulle gå bättre, men själv säljer jag största delen av min produktion till uppköpare och det är inte så högt pris på det.

För de odlare som har en stor odling och har mycket beställningar blir det ett större problem när de inte kan leverera varorna.
- För några år sedan hade odlarna ännu stora överskottslager, men nu finns det inget kvar i lagren.