Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Diabetes typ 2 ökar hos barn

Från 2012
Uppdaterad 14.06.2013 12:45.
Bild: Yle/Tuula Nyberg

Det har blivit allt vanligare att barn på flera håll i världen drabbas av diabetes typ 2. Ökningen beror till stor del på övervikt och brist på motion.

Diabetes

 • De två huvudtyperna av diabetes är diabetes typ 1 och typ 2. Dessutom förekommer också till exempel graviditetsdiabetes.
 • Typ 1 beror på att celler som producerar insulin i bukspottkörteln har förstörts. Insulinbristen leder till att glukosnivån i blodet (blodsockret) stiger.
 • Också vid diabetes typ 2 är insulinproduktionen störd. Redan innan sjukdomsutbrottet drabbas man av så kallad insulinresistens vilket betyder att cellerna inte kan ta upp glukos från blodet lika effektivt som förr. Bukspottkörteln måste därför producera mera insulin vilket till slut leder till att de insulinproducerande cellernas förmåga att producera insulin minskar.
 • Det finns ungefär 250 000 finländare som har diabetes typ 2. Ytterligare
  200 000 personer har insjuknat utan att de vet om det.
 • Risken att insjukna i diabetes typ 2 ökar med 40 procent om den ena föräldern har diabetes typ 2 och med 70 procent om båda föräldrarna har diabetes typ 2.
 • Också i Finland har barn börjat insjukna i diabetes typ 2 som är mycket vanligare bland vuxna. Tidningen Kaleva har talat med överläkare Pirjo Ilanne-Parikka vid Diabetesförbundet som säger att det finns omkring 20 finländska barn som fått diagnosen diabetes typ 2. Enligt Tiinamaija Tuomi som är avdelningsöverläkare vid endokrinologiska kliniken på HUCS, finns det för tillfället tiotals barn med typ två diabetes i Finland.

  Hittills har den här typens diabetes i första hand drabbat vuxna och äldre, men nu vårdas också barnpatienter för typ två diabetes vid universitetssjukhusen.

  Det är sjukligt överviktiga barn som är i riskgruppen. Typ två diabetes har påträffats hos barn med viktindex över trettiofem. Det här innebär att barnen oftast väger kring etthundra kilo i tioårsåldern.

  Tuomi befarar att typ två diabetes kommer att fortsätta öka bland barn om svår övervikt fortsätter att bli vanligare. Barn med diabetes av typ två löper risk att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar när de blir äldre.

  Det är sjukligt överviktiga barn som är i riskgruppen. Typ två diabetes har påträffats hos barn med viktindex över trettiofem. Det här innebär att barnen oftast väger kring etthundra kilo i tioårsåldern.

  Typ två diabetes kan komma att fortsätta öka bland barn om svår övervikt fortsätter att bli vanligare. Barn med diabetes av typ två löper risk att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar när de blir äldre.

  Enligt Ilanne-Parikka har hon lagt märke till den oroväckande trenden under de fem senaste åren.

  Bland annat brittisk och amerikansk forskning visar att diabetes typ 2 ökar i världen.

  Övervikt och brist på motion

  Övervikt och brist på motion är ett växande problem bland barn. Det är också en av orsakerna till att diabetes typ 2 blivit vanligare bland barn. Forskning visar också att nästan alla barn med typ 2-diabetiker är överviktiga.

  Den viktigaste vården vid diabetes typ 2 är därför förändringar i kost- och levnadsvanor men vården kan också stödas av läkemedel, till exempel metformin.

  Enligt en studie som New England Journal of Medicine har publicerat utvecklas diabetes typ 2 snabbare hos barn än hos vuxna och är dessutom svårare att vårda.

  Okontrollerad diabetes kan öka risken för olika hälsoproblem, till exempel hjärtsjukdomar, synbortfall, nervskador, amputationer och njursvikt.

  Källor:
  diabetes.fi,
  diabetes.se,
  Duodecim,
  Kaleva,
  New England Journal of Medicine