Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ny konsult utreder köksfrågan i Raseborg

Från 2012
Uppdaterad 10.08.2012 08:29.
Närproducerad skolmat i Korsholm.
Bild: YLE/Anneli Nylund

Hur Raseborgs kosthåll ska se ut i framtiden verkar vara en svår nöt att knäcka för beslutsfattarna i kommunen. Ytterligare en konsult räknar nu ut vad ett nytt köksnätverk skulle kosta i staden.

För ungefär ett år sedan fick en konsult i uppdrag att utreda hur kosthållet i staden Raseborg kunde se ut i framtiden. Meningen med utredningen var att hitta en fungerande och ekonomiskt bra lösning för ett köksnätverk i staden. Utredningen visade att ett stort centralkök skulle vara billigare än flera små kök. Men rapporten gav tydligen inte de lösningarna som beslutsfattarna hade hoppats på.

Tove Damén Wikholm är kosthållschef vid Raseborgs stad.
Bildtext Kosthållschef Tove Damén Wikholm gjorde upp Raseborgsmodellen.
Bild: YLE/Malin Valtonen

Kosthållschefen Tove Damén-Wikholm gjorde också en utredning. På basen av den gjordes det upp ytterligare tre modeller. Den första går ut på att ingenting görs förutom att maskinerna byts ut i de nuvarande sexton köken i Raseborg. Den andra modellen består av tio kök, sex stycken i Ekenäs och ett var i Tenala, Bromarf, Karis och Pojo. Den sista modellen har minst antal kök, omkring 5. Bromarf, Karis och Pojo skulle ha ett kök var. I Ekenäs skulle två kök finnas varav ett kök skulle byggas nytt mellan högstadiet och bollhallen.

Nya kostnadsberäkningar

Det är på basen av de tre senaste modellerna som ett nytt konsultföretag, Storköks-Ingenjörsbyrå Rita Pulli Ab, ska göra nya kostnadskalkyer. Konsulten Rita Pulli var kosthållschefen Damén-Wikholms föreslag redan då den första konsulten valdes. Men då valdes Pulli bort eftersom hon ansågs vara för dyr.

Bakgrunden till att ytterligare en konsult tar sig an köksfrågan är att staden behöver mera detaljerade kostnadsuppgifter än vad man trodde sig behöva när man anlitade den första konsulten. Enligt planerna ska den nya kostnadskalkylen vara klar till direktionen för Intern Service möte som troligen äger rum den 20 september.

Risken finns att inget beslut fattas i kosthållsfrågan eftersom höstens kommunalval närmar sig med stormsteg. Tove Damén-Wikholm har fortfarande ett litet hopp kvar att ett beslut kunde göras i frågan innan nästa kommunalvalsperiod börjar.

- Vi har så många kök i dåligt skick. Vi borde få veta i vilken ända vi ska börja, förklarar Damén-Wikholm.

Företaget Storköks-Ingenjörsbyrå Rita Pulli Ab har tidigare varit med och planerat centralköket i Hangö då det renoverades. Riita Pulli planerade också köket i Axxells nya lokaliteter i Karis.

Kosthållsfrågan i staden Raseborg har väckt mycket känslor bland med anställda och invånare. Ungdomar gjorde en namninsamling mot ett centralkök, ungdomsfullmäktige i Raseborg dissar en centralköksidé, kökspersonalen är oroliga för sina jobb och föräldrar till skol- och daghemsbarn har också velat påverka beslutsfattarna i kosthållsfrågan.

Diskussion om artikeln