Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Drottningberg måste marksaneras

Från 2012
Uppdaterad 15.08.2012 08:44.
Vy över östra hamnen och Drottningberg i Hangö
Bild: YLE/Petra Thilman

Radio Vega Västnyland: Förorenad mark försenar arbetet på Drottningberg

Programmet är inte längre tillgängligt

Förorenad mark försenar byggandet av kommunaltekniken på Drottningberg i Hangö. Tekniken borde egentligen ha varit klar redan vid midsommar, men ett besvär till Vasa Förvaltningsdomstol och ovanligt skör berggrund gjorde att entreprenören Powerman fick åtta veckor tilläggstid.

Björn Peltonen som ansvarar för bygget från stadens sida bedömer att den förorenade marken förskjuter tidtabellen med ytterligare tre till fyra veckor. En marksanering är nämligen nödvändig.

Föroreningarna i marken härstammar sannolikt från tiden då Försvarsmakten höll till på området. Här fanns nämligen en depå där Försvarsmakten reparerade bilar, så föroreningarna kan handla om bränsle som har runnit ut i marken, antar Peltonen.

Området som nu är förorenat skulle egentligen ha blivit granskat redan tidigare, om det inte hade varit för att där stod ett hus. All omkringliggande mark sanerades nämligen när Försvarsmakten övergav området. Det är Senatsfastigheter som nu äger området så det är också Senatsfastigheter som står för saneringskostnaderna.

Företaget Powerman bygger kommunaltekniken i Drottningberg för Hangös del. Trots förseningarna vill Terhi Kurppa, Powermans platschef i Hangö, ändå inte vidkännas några större motgångar. Hon tycker att arbetet i Drottningberg har löpt smidigt om man bortser från Finlands naturskyddsförbunds besvär till Vasa förvaltningsdomstol.

Förseningen i kommunaltekniken påverkar inte Quattrogroups möjligheter att börja bygga de planerade bostäderna på Drottningberg. Enligt planerna ska Quattrogroup bygga 48 bostäder på Drottningberg. Av de 48 bostäderna hade 23 stycken reserverats i mitten av augusti.