Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Oljecisterner ska snart bort från egnahemstomter i Borgå

Från 2012
Uppdaterad 17.08.2012 05:40.
Bildtext Oljecisterner finns ofta på äldre egnahemsområden.
Bild: Yle

Oljecisterner som har tagits ur bruk är ett miljöproblem som oroar miljöforskningschef Carita Forsberg-Heikkilä vid Borgå stads miljöbyrå. Sanden som de har fyllts med kan vara förorenad och olja kan ha runnit ut i terrängen om cisternen hade hål.

Då en ny markägare har velat bygga har det ibland dykt upp obehagliga överraskningar i form av oljecisterner och förorenad mark. Kostnaderna för att byta ut den förorenade marken blir höga. Om den förra ägaren inte har berättat om oljecisternen kan han eller hon tvingas betala räkningen för markreningen.

Miljöbyråns rekommendation att avlägsna cisterner som har tagits ur bruk blir troligen snart ett obligatorium. I förslaget till nya miljöföreskrifterna i Borgå måste markägare avlägsna gamla cisterner som finns under marken. Innan cisternen avlägsnas ska den tvättas och alla rör ska tas bort. Intyg på att cisternen har avlägsnats på rätt sätt ska skickas till miljövårdsbyrån och räddningsverket. Cisternen får bara bli kvar om det går att bevisa att den har rengjorts på rätt sätt och sedan fyllts med sand.

De nya miljöföreskrifterna kommer till behandling i stadsstyrelsen på måndag och godkänns slutgiltigt av fullmäktige i slutet av augusti.