Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Sibelius dagböcker utkommer på finska

Från 2012
Jean Sibelius i närbild
Bild: Helander

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) ger ut Jean Sibelius Dagbok 1909–1944 i översättning på finska, efter en överenskommelse med Jean Sibelius rättsinnehavare och utgivaren Fabian Dahlström. Verket beräknas utkomma 2014, lagom inför maestrons 150-årsjubileum som infaller år 2015. Dagboken är av stort kulturhistoriskt intresse på riksnivå.

Fabian Dahlström, professor emeritus i musikvetenskap vid Åbo Akademi, gav ut verket i kommenterad, textkritisk form på originalspråket svenska på SLS:s förlag 2005. Sedan dess har det funnits en beställning av både allmänheten och sakkunniga på en översättning till finska. Rättsinnehavarna, utgivaren och förlaget har nu avtalat om detta och arbetet med att översätta verket inleds härefter.

Dagboken ges ut komplett utan strykningar, ändringar eller tillägg. Verket innehåller förutom själva dagbokstexten, en inledning, kommentarer, fotografier, litteratur-och verkförteckningar samt person- och andra register. I dagboken skriver Sibelius bl.a.om livet på Ainola och i konstnärskolonin i Tusby, aktuella händelser och kulturella strömningar i Finland och i utlandet. Flitigast skrev Sibelius dagbok på 1910-talet.

Avtalet mellan rättsinnehavarna, utgivaren och SLS inkluderar rätten att även ge ut verket på engelska och/eller tyska.
Svenska litteratursällskapet har under ett flertal år specialiserat sig på att ge ut högklassiga vetenskapligt kommenterade editioner och källutgåvor, till nytta för såväl forskare som den läsande allmänheten.