Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Kimitoön ansöker om pengar för avloppsvåtmark

Från 2012
Bildtext Området som undersöks ligger bredvid Stora masugnsträsket i Dalsbruk.

VD för Kimitoöns vatten, Roger Hakalax, tror att kommunen har goda chanser att få ett bidrag på cirka 700 tusen euro från Nordiska investeringsbankens fond.

Fondens (Baltic Sea Action Plan) syfte är att stöda projekt som bidrar till förbättra vattenkvalitén i Östersjön. Totalt skulle det kosta kommunen 1,4 miljoner euro att bygga avloppsvåtmarken.

Bidragsansökan ska behandlas på kommunstyrelsens möte nästa vecka, men har enligt uppgifter från banken de facto redan lämnats in.

Att kommunen ansöker om pengar trots att det inte finns något beslut om att avloppsvåtmarken överhuvudtaget ska byggas, motiverar Hakalax med att det är viktigt för de förtroendevalda att veta hur bygget av en eventuell våtmark skulle finansieras.

Bildtext Tuomas Salopää och Andrej Nerman undersöker terrängen.

Av några tänkbara områden är det särskilt ett område öster om Stora masugnsträsket norr om Dalsbruk som nu undersöks. Som bäst görs det bland annat en tredimensionell karta över området.

Meningen med avloppsvåtmarken är att den ska rena det redan renade avloppsvattnet från Dalsbruks reningsverk en extra gång. I dag rinner vattnet från reningsverket ut i Falköfjärden. Om våtmarken byggs blir utsläppspunkten en annan längre bort från Dalsbruks centrum.

Huruvida det lönar sig att bygga våtmarken eller inte vill Roger Hakalax inte ta ställning till innan alla undersökningar är utförda. Bland invånarna väcker tanken på en avloppsvåtmark gehör men vad gäller placeringen är många skeptiska. Bland annat inom Falköföreningen motsätter man sig byggandet av en avloppsvåtmark i närheten av Stora Masugnsträsket.

- Området är helt olämpligt ur ekologisk, historisk och rekreationsmässig synvinkel, säger ordförande Lars Pacvalén.