Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Livsfarliga brister i Vasa sjukvårdsdistrikts patientinformation

Från 2012
Uppdaterad 27.08.2012 13:29.

Det finns brister i Vasa sjukvårdsdistrikts patientinformation. För 74-åriga Gunhild Koivuluoma i Kristinestad gick det mer än ett år från det att undersökningen gjordes i juli i fjol, tills hon fick reda på resultatet. I augusti i år fick hon och hennes anhöriga veta att hon hade en cysta i bukspottskörteln. Gunhild Koivuluomas cancer har spridit sig till tarmarna och en operation är inte längre möjlig.

Sonja Storsved
Bildtext Sonja Storsved

Dottern Sonja Storsved är upprörd.
- Hade jag fått den här informationen i fjol skulle jag ha gjort allt för att hon skulle få vidareundersökningar. Då skulle hennes situation ha varit helt annorlunda. Då skulle de kanske ha kunnat operera bort hela cystan så att den inte hade hunnit sprida sig. Det får inte vara så att informationen inte går fram mellan olika sjukvårdsinstanser och fram till patienten och anhöriga. Där måste något göras med det samma, säger Storsved.

Programmet är inte längre tillgängligt

Hon kommer att vända sig till Regionförvaltningsverket och Valvira för att reda ut vem som bär ansvar för det inträffade.

"Borde inte få förekomma"

Jan-Erik Granö, styrelseordförande i Vasa sjukvårdsdistrikt, är medveten om att det finns brister i kommunikationssystemet mellan vårdinstanserna, eftersom hälsocentralerna och centralsjukhuset inte har samma datasystem, men att så här grova missar sker är ytterst beklagligt, säger Granö.
- Rent principiellt kan jag säga att sådant här inte borde få förekomma. Patienten bör få reda på vad det handlar om genast det upptäcks. Det förbättrar ju möjligheterna till åtgärder, säger Granö.

Borde man vidta åtgärder för att förhindra det här?
- Vi jobbar ju på det hela tiden och det är en fråga om hur kommunerna tar ställning till det och om de är villiga att satsa pengar för att lösa det, säger Granö.