Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kommunförsök ska åtgärda långtidsarbetslöshet

Från 2012

Nya verktyg, bättre samarbete och mer statliga pengar ska hjälpa långtidsarbetslösa hitta vägen tillbaka till arbetslivet. I september kör ett treårigt försök kör i gång i 62 kommuner. Det väntas råda bot på ett system som i dag inte fungerar.

Karleby är en av de kommuner som redan i år får extra pengar för att aktivera personer som varit arbetslösa i över 500 dagar. I år får kommunen 200 000 euro. Nästa år - sannolikt också 2014 och 2015 - är den extra summan 600 000 euro.

Seppo Mattila på social- och hälsovårdsnämnden i Karleby lovar ändå inga konkreta arbetstillfällen.

- Men vi kan göra många saker så att de som söker jobb har bättre möjligheter att verkligen göra ett riktigt jobb, säger Mattila.

I Karleby fungerar samarbetet mellan olika instanser redan i dag rätt bra, berättar Margita Lukkarinen på Kokkotyö-stiftelsen som jobbar med att aktivera långtidsarbetslösa.

- Men tyvärr har det inte varit så bra koordinerat. Det har inte funnits en strategisk framförhållning, som det här projektet nu ger möjlighet till.

Sammanlagt 127 kommuner ansökte om en plats i försöket. Med de kommuner som valdes med når man hälften av alla långtidsarbetslösa i landet. Skilda åtgärder kommer att gälla huvudstadsregionen och respektive beslut fattas senare.

Enligt arbetsminister Lauri Ihalainen (SDP) handlar det om skräddarsydda sysselsättningsplaner, där rehabilitering och fortbildning ingår. Men också om att ändra på den allmänna attityden.

- Vi kan inte tänka att en person som varit utan arbete en lång tid inte längre kan göra något. För så är det inte, säger Ihalainen.

Staten lägger nu ner 65 miljoner euro fram till 2016 på projektet. Det ska hjälpa skapa nya modeller och verktyg. Per år blir det ungefär 20 miljoner euro i extra pengar för kommunerna. Dessutom utlovas en bonus för de kommuner som visar upp goda resultat.

Kommunernas allt kärvare ekonomi och det allmänna ekonomiska läget - på Arbets- och näringsministeriet ser redan tecken på att arbetslösheten ökar - betyder givetvis utmaningar, medger ministern. Men de som varit arbetslösa längre än ett år är redan nu på tok för många. I juli var de drygt 60 000, fler än i fjol.

Att försöket skulle sätta landets arbetslösa i olika position anser varken Seppo Mattila eller Margita Lukkarinen från Karleby.

- Pengarna går ju inte direkt till de arbetslösa, utan till kommunerna så att de kan organisera verksamhet. Syftet är ju att testa modeller som i slutändan sedan gynnar alla arbetslösa i landet, säger Lukkarinen.