Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Östnylänningar får ta större ansvar för brandsäkerheten

Från 2012
Uppdaterad 28.08.2012 16:56.
Bild: YLE / Hanna Othman

Räddningsverket i Östra Nyland tar i användning en så kallad egenkontroll i de 22 000 småhus som finns i regionen.

Det betyder att husägarna kommer att få hemskickat en blankett och en brandsäkerhetsguide, och ska med hjälp av dem kolla om hemmet är brandsäkert.

Tidigare har det hetat att kontroller av småhus ska göras med tio års mellanrum, men brandinspektör Anders Elander säger att räddningsverken inte klarat av att hålla den takten. Resurserna räcker inte till att gå till alla mindre bostäder med en eller två lägenheter.

På blanketten får hushållen fylla i bland annat om det finns tillräckligt med brandvarnare, takstegar, om det förvaras farliga kemikalier i huset och om eldstäderna har sotats.

Räddningsverket kommer att göra stickprov i någon mån för att kolla att folk fyller rätt och ärligt i blanketterna.

De första blanketterna för egenkontroll skickas ut nu i veckan. De går till 2 500 hushåll i Mårtensby i Sibbo och Kabböle, Sarvsalö och Svenskby i Lovisa. Också hushåll i Askola och Buckila kan förvänta sig brev från Räddningsverket i Östra Nyland.

Nästa sommar är det följande 2 500 hushålls tur att delta i egenkontrollen. Om systemet visar sig fungera bra, så kommer hushållen att vart tionde år få fylla i blanketten.

Räddningsverket i Kymmenedalen har utvecklat och testat egenkontrollen på sitt område i fjol.

Räddningsverket i Östra Nylands webb kan du bekanta dig med brandsäkerhetsguiden och blanketten.