Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Queera läsningar

Från 2012
Queera läsningar
Bild: Rosenlarv förlag

Vad är queer, hur ser en queer text ut och på vilka sätt kan man läsa en text ur ett queert perspektiv?
FD Rita Paqvalén är en av redaktörerna bakom den nyutkomna nordiska antologin ”Queera läsningar – litteraturvetenskap möter queerteori” där skribenterna närmar sig det queera ur olika synvinklar.

Antologin ”Queera läsningar” är den första i sitt slag på svenska där forskare och litteraturvetare från Finland, Sverige och Danmark tar sig an frågor om textanalys och läsningar ur ett queert perspektiv.

Queerteorin introducerades i Norden i mitten av 1990-talet och sedan dess har ämnets popularitet ökat konstant inom olika forskningsgenrer, framför allt inom den litteraturvetenskapliga forskningen.

En queer läsning av en text intresserar sig i första hand för textens luckor, sprickor och ologiskheter och för textens inneboende dissonans och ambivalens. Den queera läsarten tar fasta på textens tystnader, det som framstår som avvikande eller udda och det som bryter mot normativa uppfattningar om kön och sexualitet.

I antologin diskuteras politiska och känslomässiga sätt att läsa samt läsningar utifrån genre, historia och olika sammanhang.

Rita Paqvalén gästade Kulturtimmen 29.08.2012 – lyssna på inslaget här:

Kulturtimmen: Inslag: 29.08.2012 Rita Paqvalén om Queera läsningar

Programmet är inte längre tillgängligt

Ritas låtval, Coming, med Jimmy Sommerville från filmatiseringen av Virginia Woolfs "Orlando" hittar du här:

Coming med Jimmy Sommerville