Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Veterinärservice är ett pussel i Västnyland

Från 2012
Uppdaterad 03.09.2012 06:26.
Fredrika Nyberg med hästar
Bildtext Fredrika Nyberg litar på veterinärerna hon anlitar eftersom de har kännedom om hästar..

Det västnyländska veterinärsamarbetet i Hangö, Raseborg och Ingå sköts av tre veterinärer. De här veterinärerna skall också sköta helg- och nattdejoureringen.

- Med tanke på dejoureringen är tre veterinärer i minsta laget, säger Katianna Kuula, som är direktör för hälsoövervakningen i Sydspetsens miljöhälsa.

Men mängden djur på området är så litet, att tre veterinärer är tillräckligt. Det finns dessutom flere privata veterinärer, som tar hand om djur, som behöver vård.

Fredrika Nyberg har stall med hästar i Ingå och anlitar privata veterinärer. Hon säger, att det är den personliga kontakten till de privata veterinärerna, som avgjort hennes val.

- Fastän de inte har skyldighet att dejourera på nätterna, kan man ändå ringa dem, säger hon.

De som hon anlitar har kännedom om hästar och hon litar på dem.

Vikarier sköter veterinärservicen i Ingå

Den kommunala tjänsten i Västankvarn i Ingå har skötts av vikarier under en tid. Vikarierna har inte samma möjlighet att etablera kontakter till djurägare under den tid de verkar på området som de andra veterinärerna.

- Samtidigt är löne- och ersättningssystemet för kommunala veterinärer sådant, att det behövs tillräckligt många klienter varje dag för att inkomsten skall vara tillräcklig, säger Katianna Kuula.

- Kommunerna står för utrymmen och en del av utrustningen, men i övrigt kan veterinärerna liknas vid privatföretagare, säger hon.

Samarbetet inom miljöhälsan mellan Hangö, Ingå och Raseborg hat pågått sedan början av år 2011 och enligt Kuula har inledningen varit rätt bra. Nuvill man bland annat i Ingå se över samarbetet. Kommunstyrelsen skall på måndag kväll diskutera Sydspetsens miljöhälsa, bland annat för att man anser, att veterinärsituationen i området är svår och för att kostnaderna ökar.