Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Allemansrätten preciserades

Från 2012
Uppdaterad 05.09.2012 22:33.
Yle Nyheter TV-nytt inslag: Allemansrätten nu till pappers - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

Miljöministeriet kommer att ge ut en handbok om allemansrätten. Att precisera vad allemansrätten går ut på är krångligt, eftersom den inte direkt är kopplad till någon särskild lag. Till stor del bygger allemansrätten på gammal sedvänja.

Eftersom Finland är ett stort och glest befolkat land är det inte särskilt ofta som allemansrätten ger upphov till konflikter. Det är främst tre frågor som orsakar huvudbry, säger man vid miljöministeriet. Det är rätten att använda privata vägar, rätten till kommersiell bärplockning och rätten att övernatta i naturhamnar.

Miljöminister Ville Niinistö (Grön) säger att det inte finns någon som helst orsak att inskränka allemansrätten. Vad bärplockning beträffar hänvisar han till att 90 procent av de finländska bären trots allt förblir oplockade.

På lantbrukarnas intresseorganisation MTK anser man att den kommersiella bärplockningen bör begränsas i närheten av byar och bebyggelse.

-Proffsplockarna borde plocka ute i ödemarken, det är där bären blir kvarlämnade. I närheten av byarna tar byborna hand om bären, säger direktör Markku Thornberg på MTK.

Handboken om allemansrätten ska så småningom översättas till svenska, lovar miljöministeriet.