Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Anställda i Kristinestad nöjda med sin arbetsplats

Från 2012
Bara färgen på torget avslöjar att det snart är sommarmarknad.
Bild: YLE/ Luzilla Backa

Närmare åttio procent av Kristinestads anställda är nöjda med sin arbetsplats och nio av tio rekommenderar staden som arbetsplats. Det här visar den enkät som anställda, kommuninvånare och förtroendevalda har fått svara på.

Enkäten visar också att nästan hälften av de anställda som svarade tycker att arbetsbelastningen är stor. Till och med femton procent anser att den är mycket stor. Åtta procent av de anställda har under det senaste året blivit utsatt för våld eller hot om våld på arbetsplatsen.

Endast 26 kommuninvånare svarade på enkäten, som för deras del rörde frågor om stadens service. Ett meddelande om enkäten publicerades i lokaltidningarna. Den som ville delta fick meddela sin e-post adress till stadens ekonomichef, som sände ut frågefomuläret.

Med stöd av analys av enkäten som beställdes av Kommunförbundet skall staden Kristinestad göra upp en ny personalstrategi i höst.