Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Säkerheten i fokus under Borealis servicestopp

Från 2012
Uppdaterad 19.09.2012 05:34.
Bildtext Mycket folk rör sig vid Polyetenfabriken under servicestoppet.

Borealis Polymers i Sköldvik i Borgå satsar stort på säkerheten under servicestoppet. Risken för olyckor är ständigt närvarande då det handlar om giftiga, frätande och lättantändliga ämnen.

Alla som rör sig på området ska gå igenom en säkerhetsutbildning och alla bär skyddsutrustning i form av glasögon, hörselskydd, hjälm och skyddsdräkt. Dessutom skall varje bolag ha ett nytt arbetstillstånd för varje nytt moment i arbetet som bolaget utför. Så här har Borealis exakt koll på vad som pågår och vem som har ansvar för vad.

På plats i Sköldvik finns ungefär 1500 utomstående arbetstagare. Mellan 200 och 300 av dem är utlänningar. Det här ställer speciella krav säger vd Ismo Pentti. Säkerhetsutbildningen ges på sju språk och alla varningsskyltar på området är i form av symboler, inte text. Borealis använder sig inte av utländsk arbetskraft för att den är billigare, utan för att det är svårt att få tag på expertis i hemlandet.

Borealis Polymers har ett omfattande servicestopp vart femte år. Servicestoppet förbereds in i minsta detalj. Förarbetet tar ett par år i anspråk berättar vd Ismo Pentti. Bolaget reparerar och testar ansläggningarna för 35 miljoner euro och gör dessutom investeringar för 80 miljoner. Under servicestoppet ligger produktionen nere.

Invånare i trakten har på förhand blivit informerade om vad som är på gång och får också textmeddelanden i sin mobiltelefon om Borealis har någonting att rapportera. Då anläggningen kördes ner betydde det mera oljud och större facklor, men då reparationsarbetet väl har kommit i gång så har invånarna inte märkt mycket av det. Den nya parallellvägen till Sköldvik har märkbart minskat på trafikmängderna längs Oljevägen säger invånaren Erik Oljemark. Han säger att säkerheten på industriområdet har blivit bättre med åren. Nuförtiden sker det sällan olyckor säger han.

Servicestoppet på Borealis pågår in i oktober. Tanken är att enheterna ska fungera normalt igen den 10 oktober.

Borealis Polymers tillverkar biprodukter av olja. Det handlar om plast och olika vätskor, bland annat fenol och aceton. Vätskorna används till exempel i limtillverkning.