Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Samma regler för snöröjning i hela Raseborg

Från 2012
Uppdaterad 13.09.2012 15:20.
Så här plötsligt kommer bilarna fram bakom en snöhög invid Sigfrid Aronigatan i Ekenäs.
Bildtext Enhetlig snöröjningspraxis ska råda i Raseborg.

Staden Raseborg grundades redan år 2009 och strävan var en harmonisering av alla regler och bestämmelser. Men när det gäller vinterunderhåll av gångbanor fortsatte praxis vara olika i Karis och Ekenäs.

Grovt draget kan man säga att fastighetsägarna i Karis har betalat en summa till staden och staden har skött också trottoarerna.
I Ekenäs har fastighetsägarna själva fått ta till spade eller anlita snöröjare.

Men nu finns en kompromiss berättar ordföranden Berndt Mannström från SDP.
– Staden ska sköta trottoarunderhållet på sådana avsnitt där det rör sig mycket skolbarn och äldre personer. Det betyder att bland annat fotgängartrafiken till hälsovårdscentralen, sjukhuset och ålderdomshemmen prioriteras.

I praktiken små förändringar

Berndt Mannström medger att staden har fått en hel del samtal kring frågan av fastighetsägare. Samtidigt vill han tona ner debatten och understryker att det i praktiken handlar om små förändringar.

I Karis är det särskilt i Kilaområdet fastighetsägarna får kavla upp armarna medan invånarna vid Brötesvägen i Ekenäs får vila ryggen.

Mannström påminner att staden fortsättningsvis ansvarar för gång- och cykelleder.

Avgiften blir 60 euro per påbörjad 10 meter.

Inte slutbehandlat

Berndt Mannström är medveten om att det här är en kompromiss som ännu ska behandlas i både styrelse och fullmäktige i november.

Inte heller behandlingen i samhällstekniska nämnden var smärtfri. Mannströms partikamrat Seija Kannelsuo-Mäntynen motsatte sig kompromissen och antecknade avvikande åsikt i protokollet.