Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Slamkrabban etablerar sig i Skärgårdshavet

Från 2012
Uppdaterad 14.09.2012 08:36.

Slamkrabban, också kallad lerkrabba, ser ut att bli en bestående gäst i Skärgårdshavet. Slamkrabban kom till Finland från Nordamerika för några år sedan som fripassagerare i fartygs barlasttankar. Nu har arten spridits i Skärgårdshavet och det verkar som om den klarar av att föröka sig i våra vatten.

På den Nordamerikanska västkusten förekommer slamkrabban, rhitropanopeus harrisii, ofta i samband med ostronodlingar. I Egentliga Finland trivdes slamkrabban till en början i leriga bottnar nära kusten. Enligt Anna Törnroos, marinekolog vid Åbo Akademi, kan man nu hitta den lite var som helst, också på klippbottnar eller i blåstångsbältet.

Hur slamkrabban kan komma att påverka ekosystemet i Skärgårdshavet är ännu oklart. Vid institutionen för biovetenskaper vid Åbo Akademi utreds bland annat var slamkrabban placerar sig i födoväven.

-Vi vet i dag att aborrarna har börjat äta slamkrabbor, så som födoresurs kan slamkrabban kanske vara till nytta för vår fauna, säger Törnroos.

Att slamkrabban kunde konkurrera ut någon annan art är osannolikt tror Törnroos.

Slamkrabban är endast några centimeter i diameter. Arten har antagligen kommit för att stanna.

-Men hur långt den sprider sig och hur den klarar våra nordligare vatten med lägre salthalter återstår att se, säger Törnroos.