Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fiskarna rör sig på grundare vatten

Från 2012
Ute på fisketur
Bild: Svenska YLE / Mat så in i Norden

Yrkesfiskarna är tvungna att söka sig allt längre in mot stränderna för att hitta fisk. Det finns nämligen inte längre så mycket fisk i djupare vatten.

Nylands närings-, trafik- och miljöcentral har studerat hur syrebrist och fosforbelastning påverkar fiskbestånden och har hittat ett tydligt samband. I slutet av sommaren kan upp till hälften av vattenmassan i den inre skärgården vara oduglig för alla syreberoende bottendjur, fiskar och andra organismer.

Forskarna påtalar nu behovet av att reducera belastningen på vattendragen.

Diskussion om artikeln