Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Gravida missbrukare ska tvångsvårdas

Från 2012
Uppdaterad 12.09.2014 14:07.
Öl eller mineralvatten? Det så kallade måttliga drickandet är de facto det som ställer till mest problem i Finland. Bild: YLE
Bild: Yle

För närvarande är vård emot någons vilja enbart möjlig om personens alkohol- eller drogmissbruk anses vara en fara för andra eller för den egna hälsan. Fostrets hälsa räknas inte för närvarande som en grund för att en gravid kvinna kan bli tillförordnad vård oberoende av hennes vilja.

En av femtio gravida är stordrickare

  1. Kvinnor dricker sex gånger mer i dag än för 40 år sedan
  2. Varje år föds 600 babyn med alkoholrelaterade skador
  3. Årligen exponeras 3 000 foster för större mängder alkohol
  4. Sex procent av de gravida är storkonsumenter av alkohol

Källa: THL

Alkohol farligast för fostret

  • Alkohol påverkar fostrets hjärna mer än andra droger
  • Trettio procent av de barn som utsätts för alkohol under graviditeten får en fetal alkoholspektrumstörning
  • Det kan handla om allt från inlärningsproblem till allvarliga förståndshandikapp

Källa: Kvinnokliniken, Terve Suomi

Om en gravid kvinna med alkohol- eller missbruksproblem inte vill ha vård ska det bli möjligt för läkare att förordna henne vård mot hennes vilja om hennes drog- eller alkoholmissbruk utgör en fara för fostret, säger Kari Paaso som är ordförande för den arbetsgrupp som arbetar fram lagförslaget.

Förslaget väcker kritik på många håll. Bland annat anses det strida mot grundlagen.

- Ett foster har inga rättigheter enligt vår grundlag. Tillskriver vi fostret rättigheter öppnar vi lätt Pandoras ask och kan bli tvungna att ompröva rätten till abort, säger Tuomas Ojanen som är professor i statförfattningsrätt vid Helsingfors Universitet.

Norge är det enda landet i världen som har en lag om tvångsvård av gravida kvinnor med alkohol- eller drogberoende. Genom det finska lagförslaget vill man speciellt komma åt de mammor som missbrukar alkohol.

- Fostrets rätt till hälsa är större än mammans rätt att dricka alkohol, säger Paaso på Social- och hälsovårdsministeriet.

För tillfället finns enbart ett utkast till lagförslag. Saken ska ännu utredas närmare och vårdformerna specificeras. Tidigast i början av nästa år finns en regeringsproposition färdig för att skickas till riksdagen för godkännande.


Det granskande programmet Radar handlar om det kontroversiella lagförslaget i dag.

Läs också:
"Graviditeten räddade mig från missbruket"