Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Tvång kan få färre att söka hjälp

Från 2012
Uppdaterad 16.01.2015 13:05.
Spädbarnsfötter i en spjälsäng
Bildtext Årligen föds 600 barn med alkoholskador.
Bild: vierdrie/stock.xchng

Förslaget att tvångsvårda gravida missbrukare väcker kritik bland vårdpersonal som Radio Vegas granskande program Radar talar med. Den frivilliga vården har redan nu brister i många kommuner och rädslan för tvångsvård kunde få ännu fler mammor att tiga om sina alkoholproblem.

– Det finns få mammor som vi tycker att behöver tvångsvård. Oftast ser vi dem inte ens eftersom de aldrig kommer hit. De är redan utanför vårdsystemet, säger Martin Renlund, barnläkare och docent vid Kvinnokliniken i Helsingfors.


Förnekar missbruk

Den största utmaningen är att upptäcka de gravida med alkoholproblem.

– De berättar aldrig om sitt missbruk. Det hör till sjukdomsbilden att tiga och att förneka missbruket för sig själv, säger barnmorskan Ritva Keski-Kohtamäki på Kvinnoklinikens specialpoliklinik för missbrukande gravida HAL.

Hon påpekar att drogmissbrukare ofta är öppnare med sina problem och att de utgör majoriteten av HAL:s klienter.

De få mammor som söker hjälp för alkoholproblem väljer oftast öppenvård. En del av dem påstår att de är nyktra under öppenvården efter födseln upptäcks ändå att barnet har alkoholskador. Trots det här är Keski-Kohtamäki mot tvångsvård.

– Då skulle ännu fler låta bli att berätta om missbruket.

Frivilligvården borde fungera först

Det finns mödrahem och öppenvårdsenheter i sju städer i Finland. I sig är vården fungerande men problemet ligger i finansieringen och antalet platser, säger man på Förbundet för Mödra- och skyddshem.

– En del mammor och familjer måste vänta innan de får vård, speciellt i Helsingforstrakten och Åbo. Det räcker inte heller att kommunen betalar för mamman i två månader då vi tycker att hon borde stanna i ett halvår, säger Hanna Sellergren, projektledare på Förbundet för mödra- och skyddshem.

– Innan vi förbereder en lag om tvångsvård borde vi ha permanent finansiering för den frivilliga vården. Nu vet vi inte hur finansieringen ser ut nästa år, Sellergren.

Hon tror att den största nyttan med tvångsvård skulle vara att mammorna då borde få en subjektiv rätt till vård just då de känner att de behöver den.


Föreslår frivillig tvångsvård

Både barnläkaren Martin Renlund och barnmorskan Ritva Keski-Kohtamäki anser att frivillig tvångsvård skulle vara ett bättre alternativ. Det innebär att mamman skriver på ett kontrakt som binder henne till vård för en given period. Om hon ångrar sig senare går kontraktet inte att bryta.

– Det är den enda sortens tvångsvård jag tror på. Jag tror på mammans vilja att göra det bästa för sitt barn. Därför kunde det vara bra att hjälpa henne med ett kontrakt att hålla fast vid i svaga stunder, säger Renlund.

Mer om ämnet på Yle Arenan