Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

TS: Ersättande vården för narkomaner ska förenhetligas

Från 2012
Subutextabletter.
Bild: Tullen

Vården av narkomaner är väldigt olika i olika kommuner, både beträffande hur man försöker ersätta drogberoendet och hur erfaren vårdpersonalen är, rapporterar tidningen Turun Sanomat.

I de riksomfattande vårddirektiven för narkomaner sägs inget om hur den ersättande vården ska ordnas utan enskilda kommuner får själva bestämma om de erbjuder bara mediciner, eller om någon form av psykosocialt stöd också ingår i vården.

Institutet för hälsa och välfärd kräver klarare direktiv och mer utbildning för vårdpersonalen. På Social- och hälsovårdsministeriet befarar man att ekonomiskt trängda kommuner väljer att inte satsa på ersättande vård för narkomaner - det blir bara dyrare på lång sikt, säger Medicinalrådet Helena Vorma.