Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hakkarainen: Raseborg utövar påtryckning

Från 2012
Utvecklingsdirektör Jyrki Hakkarainen i Raseborg.
Bild: Yle/Robin Lindberg

Det är oförskämt av Raseborgs stad att i offentligheten på ett diffust sätt beskylla mig för att inte sköta mitt jobb, skriver stadens utvecklingsdirektör Jyrki Hakkarainen.
Han misstänker att staden avsiktligt har satt honom åt sidan, så man sedan kan påstå att han inte får någonting gjort.

Raseborgs stads utvecklingsdirektör Jyrki Hakkarainen ger nu svar på stadsstyrelsens frågor.

För drygt en vecka sedan (17.9) behandlade stadsstyrelsen i Raseborg ett kritiskt brev från Hakkarainen.

Stadens personal mår illa på grund av dåligt ledarskap, brist på förtroende och hemlighållande av ärenden, enligt Hakkarainen.

Stadsstyrelsen begärde sedan i sin tur in ett svar av Hakkarainen, som fick i uppgift att redogöra för vad han själv har åstadkommit som utvecklingsdirektör och hur han skött de uppgifter som stadsstyrelsen och koncernsektionen gett honom.

Diffusa anklagelser i offentligheten

Jyrki Hakkarainen är besviken på att Raseborgs stad föra den här saken till offentligheten. Staden borde i stället först ha satt sig in i saken och till exempel ha diskuterat saken med honom. Det kan inte vara till stadens fördel att behandla det här i offentligheten. Hakkarainen anser att det här betyder påtryckning från stadens sida, på samma sätt som hoten att säga upp honom. Det är oförskämt av Raseborgs stad att i offentligheten på ett diffust sätt beskylla mig för att inte sköta mitt jobb, skriver han.

Stadsstyrelsen borde veta

Hakkarainen anser att stadsstyrelsen dessutom hela tiden borde vara medveten om vad de som är underställda styrelsen gör. Han förundrar sig över att stadsstyrelsen så här helt i slutet av mandatperioden vill ha en skriftlig utredning av vad han gör.

Hakkarainen: Jag är åsidosatt

Jyrki Hakkarainen återkommer till det han har nämnt tidigare, d.v.s. att stadsdirektör Mårten Johansson inte talar med honom.
Jag har i ett flertal brev meddelat stadsstyrelsen att stadsdirektören inte har talat med mig på fyra år, skriver Hakkarainen. Han misstänker att staden avsiktligt har satt honom åt sidan, så man sedan kan påstå att han inte får någonting gjort.
I andra städer är utvecklingsdirektören alltid föredragande då organ motsvarande Raseborgs koncernsektion håller möten. Men jag får inte ens vara med på mötena, skriver Jyrki Hakkarainen.

Han säger sig ha vägande skäl att misstänka diskriminering och mobbning på arbetsplatsen.

Stadsdirektör Mårten Johansson är på semesterresa och kan inte i det här skedet kommentera Hakkarainens brev.

Raseborg behöver bättre strategier

Problemet med stadens strategi är att den är för diffus, skriver Hakkarainen i sitt svar till stadsstyrelsen i Raseborg. Därför leder den inte till praktisk handling bland tjänstemän och nämnder. Utan strategiskt tänkande har staden i sin verksamhet fokus bara på det pågående budgetåret. Och det är en alltför kort tid med tanke på att kunna utveckla staden på ett förnuftigt sätt. Hakkarainen nämner som exempel att man i tandvården kunde ha en strategi på tre till fem år för att göra servicen bättre. Då det gäller markanskaffning och fastighetspolitik borde tidsperspektivet däremot vara tiotals år.

Hakkarainen redogör för vad han har gjort

Jyrki Hakkarainen vet inte vilka slags åtgärder stadsstyrelsen är ute efter, då den vill ha svar av honom. Han har utgått från en bilageförteckning med ärenden där han har haft någon roll. Listan fick han av stadssekreteraren. Han konstaterar att han har utfört de här uppgifterna han har fått. Enligt Hakkarainen har stadsstyrelsen gett honom en omöjlig utredningsuppgift, för att styrelsen sedan ska kunna påstå att den inte har fått en önskad utredning. Detta är påtryckning, enligt Hakkarainen.

Ur Hakkarainens brev framgår bland annat att han har gjort ett åtgärdsprogram för turismen, och att ärendet nu är på stadsdirektörens bord. Och att Hakkarainen har gjort en utredning och plan om ett besökscentrum i Raseborgs slottsruiner. Också detta ärende väntar nu på stadsdirektörens bord.

Hakkarainen bifogar bland annat ett förslag till näringslivsprogram och ett föredrag om vad utvecklingsavdelningen särskilt borde satsa på i sitt utvecklingsarbete - ett föredrag som han inte har fått hålla.

Enligt Hakkarainen har han sett de bästa resultaten i det regionala utvecklingsarbetet. Han nämner grundandet av företagsutvecklingsbolaget Novago och turismmarknadsföringsbolaget LUMO. Han nämner också till exempel att utvecklingsprojekt som han satt igång och lett har dragit in hundratusentals euro i utvecklingspengar till Raseborgs stad.

Skriftlig behandling

Jyrki Hakkarainen ställer inte upp på intervju, utan hänvisar till det brev han har skrivit till staden.

Diskussion om artikeln