Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Stella Polaris - en mytomspunnen operation

Från 2012
Uppdaterad 27.09.2012 14:56.
s/s Georg påväg till Sverige september 1944
Bildtext s/s Georg påväg till Sverige september 1944
Bild: http://www.elsokilta.net

Närmare 70 år efter de dramatiska dygnen då den militära signalspaningen evakuerades till Sverige väcker händelsen fortfarande debatt. Allt fler detaljer kring operationen har under åren blivit kända, men ännu återstår många frågor.

Det var på morgonen den 24 september som mellan 750 och 800 personer och tonvis med spaningsutrustning och arkiv lämnade Finland via fiskarbyn Nämpnäs i Närpes och Nystad. En stor del av de som åkte bestod av signalspanarnas familjer därför fanns det också ett 80-tal barn med på resan.

Enligt en av dem, den idag 68-årige Pertti Hänninen, föddes det också åtminstone två barn under själva resan. Hänninen fick själv vetskap om det äventyr han själv som bara 6 veckor gammal varit med om först år 2004. Enligt honom var det tystnadslöfte som signalspanarna hade avgett absolut bindande och har starkt bidragit till att Stella Polaris länge varit ett tabubelagt ämne.

Bakgrunden till operationen var den oro man inom försvarsledningen hyste om att Finland efter krigsslutet skulle bli ockuperat av Sovjetunionen. I det läget bedömdes det som viktigt att just signalspaningen och dess arkiv skulle flyttas ut ur landet. Operationen väl förberedd från såväl finsk som från svensk sida och enligt flera forskare var det klart att landets högsta ledning var väl medveten om operationen. Det mesta av den tekniska utrustningen övertogs av den svenska motsvarigheten till signalspaningen, FRA, men vad som hände med det omfattande arkivet är inte ännu helt klarlagt.

Under vinter- och fortsättningskriget växte signalspaningen till en storlek motsvarande en bataljon, vilket i manskapsstyrka motsvarar cirka 750 personer.

Signalspanarna till FRA och CIA

Flera av signalspanarna, enligt uppgift 26 stycken, kom så småningom att bli anställda av FRA, men exempelvis den högsta ansvarige inom signalspaningen i Finland, överste Reino Hallamaa, kom att senare verka inom den franska underrättelsetjänsten. Också en annan av signalspaningens förgrundsfigurer överste Aladar Paasonen, blev senare anställd av den amerikanska underrättelseorganisationen CIA.

Redan under vintern 1944-45 återvände de flesta så kallade "stellisterna" till Finland och också om ett flertal av dem förhördes av den dåvarande statspolisen blev ingen av de deltagande någonsin åtalad.
Under åren har det förkommit en hel del spekulationer kring Stella Polaris. Bland annat kring de penningsummor som figurerat kring operationen. Envisa rykten gör gällande att ett bankkonto hösten 1944 öppnades i Sveriges Riksbank, ett konto som ledarna för Stella Polaris skall ha haft tillgång till.

Under de senaste åren har forskningen kring Stella Polaris tagit ny fart. Bland annat har det i Närpes grundats en förening som försöker samla den senaste forskningen kring Stella Polaris. Föreningen anordnar också årligen seminarier kring denna för Finland unika underrättelseoperation.

Mer uppgifter om Stella polaris kan du hitta till exempel på adressen stellapolaris.net.

Där finns bland annat en komplett namnlista på de som den 24 september i samband med Stella Polaris åkte i väg frän Närpes till Härnösand.