Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Direktiv för personlig assistans i Raseborg

Från 2012
Bild: Yle/Roger Källman

Raseborg har fått nya direktiv för hur personlig assistans ska ordnas för gravt handikappade personer. Direktiven är en sammanställning av lagar och förordningar och ska göra det lättare för handikappade och deras anhöriga att veta hurdan hjälp de kan förvänta sig och i vilka situationer.

Direktiven ska också klargöra för Raseborgs personal när assistans ska beviljas. Direktiven förändrar inte förutsättningarna för personlig assistans utan har gjorts för att förtydliga dem.

I maisema-undersökningen som gjorts, har Raseborgs stad varit bäst beträffande personlig assistans, uppger grundtrygghetsnämndens ordförande Roger Engblom från SFP. Men samtidigt har Raseborg också haft de största utgifterna för assistansen. För 2013 planerar Raseborgs grundtrygghetsnämnd att reservera 3,5 miljoner euro för handikappservice.

Diskussion om artikeln