Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Storm kring handikappservice i Raseborg

Från 2012
Uppdaterad 02.10.2012 10:32.
Gravt rörelsehindrade Janna Thorström och företagaren Marika Törnqvist diskuterar handikappservicen i Raseborg.
Bildtext Rörelsehindrade Janna Thorström och företagaren Marika Törnqvist.
Bild: YLE/ Marga Sandström

Radio Vega Västnyland: Handikappservicen haltar i Raseborg

Programmet är inte längre tillgängligt

Radio Vega Västnyland: Handikappservicen i Raseborg är dyr

Programmet är inte längre tillgängligt

Det blåser inom handikappserviceenheten i Raseborg. Förra året överskred enheten budgeten med 2,2 miljoner euro. Största utgiftsposten var att fler handikappade personer hade beviljats en personlig assistent. Också kostnaderna för färdtjänsten hade ökat.

En orsak är att handikappservicelagen förnyades 2010, vilket gav de gravt handikappade en subjektiv rätt till en personlig assistent.

Författaren Janna Thorström är gravt rörelsehindrad. Hon behöver daglig hjälp av en assistent för att till exempel komma upp ur sängen på morgonen. Thorström har genom åren själv varit tvungen att hitta assistenter åt sig. Det här har krävt mycket energi och gett problem då assistenten varit sjuk, eftersom ingen vikarie funnits att tillgå.

Trots att Thorström har en subjektiv rätt att få personlig assistans 30 timmar i veckan, upplever hon att processen har gjorts onödigt långdragen och byråkratisk. Hon anser att de handikappade får föra ett papperskrig med myndigheterna för att få den hjälp de har en laglig rätt till.

Förra året fick 108 klienter i Raseborg rätt till personlig assistent, jämfört med 16 klienter år 2009, alltså året innan den förnyade handikapplagen trädde i kraft.

Enligt företagaren Marika Törnqvist som bland annat förmedlar assistans till gravt handikappade personer, beror ökningen på att fler personer insett att de har rätt att få hjälp för att leva ett normalt liv.

Hon anser att ingen klient begär om extra timmar om de inte behöver det. Törnqvist ifrågasätter också att de handikappade många gånger får vänta flera månader på att ett beslut fattas om deras hjälpbehov.
Enligt handikappservicelagen skall en ansökan börja behandlas inom en vecka och beslutet skall komma inom 3 månader.

Jeanette Pajunen, produktionschef i Raseborg och Harry Yltävä, tidigare enhetschef för handikappservicen.
Bildtext Produktionschef Jeanette Pajunen och Harry Yltävä som var enhetschef för handikappservicen i Raseborg.
Bild: YLE/Marica Hildén

Raseborgs stad har nu tillsatt en arbetsgrupp för beviljande av personlig assistent, för att få ett grepp om vart pengarna tagit vägen. Arbetsgruppen går igenom de gamla besluten och gör en bedömning av servicebehovet för varje klient, en så kallad serviceplan. Målsättningen är att arbetsgruppen skall göra en rättvisare bedömning av behovet.

Staden har dessutom utarbetat nya direktiv för beviljandet av personlig assistent. Direktiven skall hjälpa alla berörda parter att hitta rätt hjälp. Dessutom skall det hjälpa handikappserviceenhetens personal att veta vem som har rätt att få hjälp.

Janna Thorström är nu rädd för att omorganiseringen av handikappserviceenheten som nu pågår, skall medföra ytterligare pappersarbete för de handikappade. Staden har nämligen gått in för en policy att den handikappade själv skall vara arbetsgivare åt sin assistent. Det här oroar Thorström, hon är rädd över ansvaret och funderar över hur det blir med vikarierna ifall assistenten blir sjuk.

Enligt handikapplagen kan kommunen fritt välja mellan fyra olika alternativ, staden kan själv ordna assistenten, köpa servicen av ett företag, ge servicesedlar åt den handikappade eller låta den handikappade själv vara arbetsgivare för assistenten.

Igår behandlade Raseborgs stadsstyrelse ett genmäle till revisionsnämnden beträffande överskridningen på 2,2 miljoner euro, men frågan remitterades.

Diskussion om artikeln