Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

JK: Utnämningen av kanslichef lagenlig

Från 2012
Uppdaterad 02.10.2012 12:18.
Päivi Nerg

Utnämningen av Päivi Nerg till Inrikesministeriets kanslichef följde lagen, enligt justitiekansler Jaakko Jonkka. Enligt Jonkka överskred statsrådet inte sin prövningsrätt vid utnämningen.

Vad gör kanslichefen?

Kanslichefens uppgift är att bistå ministern med att leda, utveckla och övervaka verksamheten vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde.

Jonkka påpekar att han i egenskap av justitiekansler inte kan bedöma vem som borde väljas till uppgiften. Det är utnämnarens uppgift. Utnämnaren kan använda sin prövningsrätt när det gäller vilka krav som tjänsten ställer och vilka meriter som betonas.

Statsrådet utnämnde agronomie- och forstmagister Päivi Nerg till kanslichef vid Inrikesministeriet tidigare i höst.

Utnämningen väckte uppståndelse eftersom Nerg varit uppställd som kandidat i riksdagsvalet för Kristdemokraterna och KD:s ordförande Päivi Räsänen är inrikesminister. Enligt Räsänen var Nerg den mest kompetenta av de sökande. Räsänen förnekade att utnämningen var politisk.