Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Korkman skeptisk till finansskatten

Från 2012
Uppdaterad 04.10.2012 14:58.

Den planerade skatten på finanstransaktioner riskerar att bli ineffektiv. Sixten Korkman, professor i ekonomi vid Aalto Universitetet, säger att intresset för skatten bottnar i den rådande motviljan mot banker.

- Folk tycker inte om banker idag, och det här är någonting som politiker vill utnyttja.

Korkman förklarar att transaktionsskatten blivit en symbol för att man slår till bankerna. Därför har den fått en popularitet som inte står i proportion till dess innehåll och betydelse.

Trots att problemen på finansmarknaden är reella, så är en skatt på finanstransaktioner ändå inte det effektivaste sättet att gardera sig mot att bankerna tar stora risker som sedan drabbar skattebetalarna.

Symbolpolitik

Att införa en skatt på finanstransaktioner är symbolpolitik som inte träffar rätt. Exempelvis den ekonomiska utvecklingen i Irland och Spanien kunde inte ha hindrats av den här typen av skatt. Eftersom finansmarknaden är global, borde det enligt Korkman också finnas en enhetlig reglering, övervakning och gärna också beskattning av de finansiella institutionerna i möjligast många länder.

Förhandlingarna om skatten på finanstransaktioner fortsätter idag. Socialdemokraterna vill att Finland ska vara med om att bereda den nya skatten från början. Samlingspartiet är däremot reserverat eftersom så få länder verkar vara intresserade. Professor Korkman ställer sig kritisk till skatten av samma orsak. Han tror inte att den kommer att tas i bruk.

Få länder med

- Och även om den tas i bruk så är det så pass få länder som går med att den inte kommer att vara effektiv, tillägger han.

Korkman tror inte heller att Finland binder sig vid skatten, även om man beslutar sig för att gå med i beskattningen. Han vill hellre följa Sveriges exempel.

- Där har man infört en rätt sträng skatt som räknar på balansomslutningen, vilket verkar både enklare och effektivare.

Diskussion om artikeln