Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Krisnummer samlas i en broschyr

Från 2012
Bild: Uutiset grafiikka/ Yle

Den som behöver hjälp i kris skall lätt hitta rätt nummer i och med ny broschyr. Från och med nästa vecka får alla hushåll i Vasa och Lillkyro en broschyr dit kontaktuppgifterna till dem som erbjuder krishjälp har samlats.

I broschyren finns telefonnummer till flera olika branschers hjälpinstanser som man kan kontakta om man drabbas av en kris i livet. Vem man skall kontakta i allt från olyckor till förgiftningar, från missbrukarvård till hjälp för barn och unga, från brottsofferjour till mentalvårdsarbete hittar man i broschyren.

Broschyren har kommit till eftersom behovet av att få alla nummer samlade på ett ställe verkar vara stort. Av samtalen som rings till nödnumret kommer vart tredje till fel ställe. Broschyren är resultatet av ett samarbete mellan dem som erbjuder hjälp.

Medverkande är Vasa stad, Österbottens polisinrättning, Österbottens räddningsverk, Österbottens nödcentral, Vasa sjukvårdsdistrikt, Institutet för hälsa och välfärd/Vasaenheten, FPA, Vasa mödra- och skyddshem, Brottsofferjouren, Mannerheims Barnskyddsförbund, FRK, SPEK och Vasa kyrkliga samfällighet.