Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Ja till metropolförvaltning

Från 2012
Uppdaterad 10.10.2012 13:31.
Bild: YLE/Christoffer Gröhn

Majoriteten av kommunalvalskandidaterna i huvudstadsregionen flaggar för en metropolförvaltning. Det här framgår i Yles valkompass.

Positivast till en metropolförvaltning är man i Helsingfors, där drygt 69 procent av kandidaterna stöder tanken. I Vanda stöds tanken av 59 procent och i Esbo av 50 procent av kandidaterna. I Grankulla är det bara 44 procent som förespråkar det här.

Med en metropolförvaltning syftas oftast på en gemensam mark-, bostads- och trafikpolitik för huvudstadsregionens 14 kommuner.

Gällande de enskilda partierna är De gröna mest positiva. Partiets kandidater i alla städer ställer sig på bred front bakom idén.

Varierande inom Saml

Inom Samlingspartiet varierar däremot stödet. I Esbo motsätter sig Samlingspartiet en metropolförvaltning medan partiet i Helsingfors och Vanda förespråkar den.

I Esbo ser Samlingspartiet en fusion med Kyrkslätt som ett bättre alternativ än en metropolförvaltning.

- Det behövs inte fler förvaltningsnivåer, utan istället kunde mandaten på landskapsnivå förstärkas, säger Pia Kauma (Saml).

Kauma motsätter sig ett folkvalt metropolfullmäktige och säger att om Esbo måste gå ihop med någon är Kyrkslätt bättre än Helsingfors.

SDP vill ha både och

SDP i Vanda anser både att staden ska förbli självständig och gå med i en metropolförvaltning med beskattningsrätt.

- Problemen med markanvändningen, bostadspolitiken och trafiken kan inte lösas av att grunda en jättemetropol och därför är en metropolförvaltning bättre, säger Sirkka-Liisa Kähärä (SDP).

SDP i Vanda skiljer sig från övriga partier i staden då de på bred front både förespråkar ett självständigt Vanda och en metropolförvaltning.

Övriga partier ser mer på frågan som antingen eller. Inom Samlingspartiet i Vanda vill en minoritet att staden förblir självständigt, medan en majoritet vill ha en metropolförvaltning