Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nytt fartyg tryggar Kvarkentrafik

Från 2012
Uppdaterad 12.12.2014 16:48.
Bild: YLE/ Carl-Magnus Långkvist

Ett nytt fartyg ska börja trafikera mellan Vasa och Umeå, föreslår en arbetsgrupp vid Kommunikationsministeriet. Fartyget ska vara miljövänligt och klara sig vid svåra isförhållanden.

Arbetsgruppen tillsattes i början av året för att komma med förslag på hur man på lång sikt ska trygga både person- och godstrafik över Kvarken året om.

Trafikminister Merja Kyllönen (VF) stöder planerna på ett nytt fartyg och hoppas att beslutet om att beställa fartyget kan fattas inom ett halvt år.

De beräknade byggkostnaderna är 85 miljoner euro. Planen är att EU står för ca 40 procent av kostnaderna, Finland och Sverige 20 procent var och Vasa- och Umeåregionen gemensamt 20 procent.

Nuvarande trafik osäker

Kvarkentrafiken är i behov av ett nyare fartyg. I nuläget trafikerar bara ett fartyg över Kvarken. Fartyget är långsamt och har dålig isrörlighet, vilket gör trafiken osäker.

Kvarkentrafiken är viktig för områdets näringsliv. Enligt arbetsgruppen som presenterar förslaget är det särskilt viktigt att effektivera godstrafiken.

Kvarkentrafiken blir aldrig lönsam

Enligt arbetsgruppens uträkningar kommer kvarkentrafiken att behöva stöd. För tillfället stöds färjtrafiken mellan Vasa och Umeå som kollektivtrafik. Den finska statens andel av stödet är 250 000 euro årligen.

Arbetsgruppen föreslår en ny modell där lokaka aktörer skulle ansvara för trafiken och kollektvtrafikstödet skulle slopas. Då kunde Vasa stad och Umeå stad tillsammans med rederier och godsföretag ansöka om EU-stöd för det nya fartyget.

Bildtext Göran Ingves från Ingves bussar
Bild: YLE/ Markku Hautala

Enligt arbetsgruppen skulle ett nytt fartyg stärka Kvarkens ställning som en del av Europaväg 12. Färjförbindelsen erbjuder en 800 km kortare rutt än landsvägen som rundar Bottenvikens yttersta del.

Bildtext Britta och Alvar Härtull är på väg till Umeå
Bild: YLE/ Markku Hautala

En bilfärja har trafikerat över Kvarken i närmare 50 år. När den skattefria försäljningen slopades 1999, rasade passagerarmängden från cirka en miljon till kring femtiotusen årligen. RG Line Oy Ab som har skött trafiken drevs i konkurs 2011. RG Line förväntas lägga ner trafiken under hösten. Efter det tar ett bolag som Vasa och Umeå stad har grundat över verksamheten.

Viktig förbindelse

Alvar Härtull var på torsdag morgon på väg över från Vasa till Umeå. Han hoppas på en bra lösning.
- Vi tycker nog att kvarkentrafiken är väldigt viktig och det var trevligt förr för 15-20 år sedan då vi åkte över här. Vi hoppas att det går att ordna bättre färjor och bättre på alla vis så ska vi nog börja åka mellan länderna på nytt.

Göran Ingves från Ingves bussar håller med Härtull.
- Det ska nog fortsätta men vem som forstätter vet vi ju inte. Det är väl konceptet som måste justeras efter behovet sen

Arbetsgruppen har överlämnat sin slutrapport om Kvarkentrafiken till trafikminister Merja Kyllönen (VF). I rapporten ingår utöver fartygsanskaffningen också andra åtgärder för att stärka Kvarkentrafiken.

Diskussion om artikeln