Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Inget farthinder vid Billnäs skola

Från 2012
Bild: Yle/Veronica Montén

Det går inte att bygga farthinder vid Billnäs skola i Raseborg utan att invånarna får säga vad de tycker om det. Därför kan staden inte med detsamma bygga ett upphöjt övergångsställe vid skolan och en fartgupp vid skolans norra infart.

Samhällstekniska nämnden beslöt vid sitt senaste möte (10.10) att det i stället så fort som möjligt görs upp en gatuplan för Bruksvägen i Billnäs.

Det är stadens arbetarskyddssektion som föreslagit att det byggs farthinder vid skolan.

Diskussion om artikeln