Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kommunreformen hotar det svenska inom kyrkan

Från 2012
Uppdaterad 16.10.2012 18:31.
Domkyrkan i Borgå
Bild: YLE/Staffan Sundqvist

Det svenska inom kyrkan kan hamna i kläm då kommunkartan ritas om i Finland, visar en utredning som tankesmedjan Magma har beställt. Kommunreformen innebär bland annat att antalet svenska kyrkliga förvaltningsenheter kommer att minska.

Biskop emeritus Gustav Björkstrand har i brådskande ordning gjort en språkkonsekvensbedömning av föreslagna strukturmodeller i den evangelisk-lutherska kyrkan. En sådan gjordes aldrig av den styrgrupp som på uppdrag av kyrkostyrelsen utredde kommunreformens inverkan på kyrkan.

Av de tre föreslagna modellerna, samfällighets-, prosteri- och stiftsmodellen är samfällighetsmodellen den bästa, inte minst ur språklig synvinkel, anser Björkstrand. Därmed skulle församlingar med svensk majoritet också i fortsättningen höra till Borgå stift. I de andra modellerna ställs det svenska klart på undantag, anser Björkstrand.

Björkstrand anser att tanken på ett svensk stift som en icke-territoriell enhet, en "egen kyrka" knappast kan bli av på kort sikt. Däremot kan den enligt Björkstrand bli aktuell när den svenskspråkiga befolkningens andel minskar.