Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hårda krav från Hakkarainen - i gengäld ingen polisanmälan

Från 2012
Uppdaterad 03.05.2016 12:09.
Kaj Lindholm, Mårten Johansson och Jyrki Hakkarainen.
Bildtext Det var länge sedan de här gladare tiderna.
Bild: YLE/Petra Thilman

Utvecklingsdirektören Jyrki Hakkarainen i Raseborg föreslår i en skrivelse sju åtgärder för att lösa konflikten mellan honom och stadsdirektör Mårten Johansson. Om stadsstyrelsen går med på förslagen lovar Hakkarainen att inte polisanmäla Mårten Johansson för mobbning.

Jyrki Hakkarainen vill bland annat att stadsstyrelsen medger att näringslivs- och utvecklingsfrågorna har skötts bristfälligt under valperioden.

Han vill att stadsstyrelsen ger en skriftlig varning till stadsdirektören för att ha försummat sitt arbete som förman och för diskriminering i arbetslivet. Samtidigt vill Hakkarainen att den skriftliga varning som han själv har fått tas tillbaka.

Hakkarainen, som alltså är utvecklingsdirektör, vill att hans jobb från och med nästa år ändras om till en tjänst som biträdande stadsdirektör med ansvar för näringslivsfrågor och utveckling.

Jobbet ska lyda direkt under stadsstyrelsen.

Nya roller

Koncernsektionens namn ska ändras till utvecklings- och strategisektionen och det är den biträdande stadsdirektören som är föredragande i sektionen.

Den biträdande stadsdirektören ska fritt få delta i och yttra sig på stadsstyrelsens och marksektionens möten.

Stadsdirektören ska koncentrera sig på att förbättra stadens ekonomi, medan den nya biträdande stadsdirektören jobbar med att öka stadens inkomster.

Lönen fortfarande tvistefrö

Jyrki Hakkarainen fick sänkt lön när staden Raseborg bildades. Hakkarainen kräver också att hans lön höjs och att staden retroaktivt betalar tillbaka skillnaden mellan den gamla och nya lönen.

Om stadsstyrelsen går med på förslagen lovar Hakkarainen att inte föra anklagelserna om mobbning vidare till polisen och han avslutar sin lönetvist med staden.

Stadsstyrelsen beslutade på måndagen (15.10) att remittera ärendet för vidare behandling.

Inflammerat läge

Stadsstyrelsemedlemmen Bertel Sundman från SDP kommenterar ärendet försiktigt.
- Det är väl arbetarsskyddsmyndigheten som tar över frågan nu.
- Nog kan man med gott samvete säga att läget är spänt

Stadsdirektören sjukskriven

Stadsdirektör Mårten Johansson är sjukskriven fram till 10.11 på grund av långvarig huvudvärk och stressymptom.

Stadssekreterare Thomas Flemmich sköter stadsdirektörens uppgifter under tiden.

Om Flemmich är borta är det stadskamrer Thomas Karlsson som tar över uppgifterna.