Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Markägare i Korsholm motsätter sig tvångsinlösen av skogsmark

Från 2012
Uppdaterad 19.10.2012 10:09.
Karin Dahlström.
Bildtext Karin Dahlström motsätter sig att hennes skogsmark tvångsinlöses.
Bild: YLE/Ulrika Stagnäs-Lund

Skogsmark i Björkö i Korsholm kan komma att tvångsinlösas. Närings- trafik- och miljöcentralen vill freda området, men markägarna säger nej.

En av markägarna, Karin Dahlström, reagerar främst på sättet hur markägarna har behandlats av myndigheterna.
- Det kommer bara påbud, men inga vettiga motiveringar, säger hon.

Dahlström säger att myndigheterna inte förstår att det handlar om mycket mer än bara skogens värde. Många skiften har gått vidare i arv från generation till generation.
- Det här är min mark, jag äger den och jag borde själv få bestämma vad jag vill göra med den, säger Dahlström.

Motstånd mot tvångsinlösning av mark

Programmet är inte längre tillgängligt

Området där Karin Dahlströms skog finns hör till EU:s naturskydd Natura 2000. En stor del av området har redan fredats, men sju markägare har alltså sagt nej.

En av orsakerna till varför NTM-centralen vill genomföra fredningen är att det finns havsörnsrevir på området. Men den motiveringen köper inte riktigt Dahlström.
- Vi vet redan nu att örnstammen håller på att återhämta sig och den kanske har växt till sig ordentligt tills dess att min skog är färdig för avverkning om några tiotals år, säger hon.

Myndigheterna hänvisar till lagen

På Närings- trafik- och miljöcentralen hänvisar överinspektör Riina Arffman till att de enligt lagen måste freda området eftersom det hör till Natura 2000. Enligt deras bedömning behövs det ett fredat område för havsörnen också i framtiden.

Dessutom hänvisar hon till att man inte kan se på skogsskiftena var för sig. Även om det inte finns naturvärden på alla skiften, måste man tänka på helheten.
- Det är viktigt att man inte splittrar naturskyddsområdena, säger Arffman.

Än är inte sista ordet sagt. Utlåtanden från bland annat markägarna och Korsholms kommun, som också är emot en tvångsinlösning, kommer skickas till miljöministeriet som tar det slutliga beslutet.
- Det kan hända att miljöministeriet delvis avslår vår ansökan om fredning på området i Björkö, säger Arffman.