Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Bakgrund till tvisten mellan Raseborgs direktörer

Från 2012
Uppdaterad 03.05.2016 12:09.
Raseborgs stadshus, entré
Bild: Yle/Monica Slotte-Wallenius

Konflikten där stadsdirektören Mårten Johansson och utvecklingsdirektören Jyrki Hakkarainen är inblandade har pågått nästan lika länge som staden Raseborg har existerat.

Radio Vega Västnyland: Johansson vs Hakkarainen

Programmet är inte längre tillgängligt

Jyrki Hakkarainen var redan en omstridd person när han var kommundirektör i Pojo - då utreddes det bland annat om han uppfyllde de krav som ställdes på honom. Själv svarade Hakkarainen med att säga att han är kompetent och att han utsätts för mobbning. När Pojo kommunfullmäktige röstade om saken fick Hakkarainen i alla fall klart förtroende.

Sänkt lön skapade gräl

När Raseborg grundades den första januari 2009 var det Ekenäs stadsdirektör Mårten Johansson som blev den nya storkommunens ledare, Jyrki Hakkarainen blev i stället utvecklingsdirektör. Det var här som den första konflikten där de två är inblandade seglade upp.

Hakkarainens lön sänktes med 500 euro till 5 500 euro i månaden. Det ledde till att Hakkarainen i offentligheten beskyllde Mårten Johansson för utfrysning och för mobbning. Fallet gick till Helsingfors förvaltningsdomstol, som ansåg att det inte var olagligt att sänka Hakkarainens lön. Hakkarainen har överklagat beslutet hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Två försök till lösning

Anklagelserna om mobbningen har utretts två gånger. Enligt en konsult, som utredde konflikten år 2009, handlade konflikten inte om mobbning utan om att de två direktörerna hade kommunikationsproblem och olika syn på ledarskap.

Till saken hör också att Kaj Lindholm, som då var teknisk direktör och tf stadsdirektör i Raseborg, beslöt att ge Hakkarainen en varning för att han hade fört diskussionen i offentligheten.

Ett år senare - år 2010 - gjorde arbetarskyddet ett nytt försök för att få rätsida på problemet. Men trots att både Hakkarainen och Johansson godkände de åtgärdsförlag som gjordes då verkar det inte ha löst problemet - snarare tvärtom.

Nya anklagelser

Den här hösten har det återigen duggat tätt av anklagelser från olika håll. Jyrki Hakkarainen anser i ett brev till stadsstyrelsen att staden har ett dåligt ledarskap och ett bristfälligt strategiarbete. Han återkommer också till att han anser sig vara mobbad av Mårten Johansson och att han är åtsidosatt.

Stadsstyrelsen å sin sida ansåg att Hakkarainen tar en överordnande roll till sin förman och bad därför om en förklaring av Hakkarainen - som i sin tur sade att staden utövar påtryckning mot honom och ondgjorde sig över att stadsstyrelsen har gått ut i offentligheten med brevet.

Johansson håller sig undan

Den som däremot har hållit rätt låg profil - åtminstone i radion - är Mårten Johansson. Till Yle Västnyland skriver han i ett e-postmeddelande att det hela handlar om en intern konflikt mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och att han därför inte kan och vill uttala sig i radion. Enligt Johansson är det omöjligt att i offentligheten ge en fullödig bild av alla omständigheter med tanke på de inblandades integritet. Som arbetsgivare är han bunden av lagen om integritetsskydd, skriver han.

Johansson skriver också att den här konflikten måste skötas rättsvägen om den inte kan lösas internt. Enligt honom leder en debatt i radion bara till ökat käbbel som ytterligare skadar parternas anseende.

Samtidigt har Mårten Johansson ändå valt att tala ut i tidningen Västra Nyland om just de här frågorna. I en artikel, som publicerades den tredje oktober, säger han att hans uppgift som Hakkarainens förman har varit knepig eftersom Hakkarainen hela tiden har fört olika slags processer mot staden. Enligt Johansson har det också förekommit en hel del osanningar i offentligheten. Hakkarainen påstår att stadsdirektören inte har talat med honom på fyra år - men enligt Johansson är det alltså inte sant.

Mårten Johansson säger också i intervjun att Hakkarainens beteende inte passar en anställd i hög ställning.

Stadsdirektören är för tillfället sjukledig fram till den tionde november.

Efter stadsstyrelsens möte den 5 november blev det klart att stadsdirektören gav en varning till Hakkarainen den 2 oktober.

Diskussion om artikeln