Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö utan arbets- och näringsbyrå till jul

Från 2012
arbets- och näringsbyrån i Hangö hotas av stängning
Bild: Yle/Maria Wasström

Arbets- och näringsbyrån i Hangö stänger sina dörrar den 21 december i år. Närmaste byrå finns då i Karis.

På sikt försöker Nylands arbets- och näringsbyrå hitta en lämplig plats i Ekenäs och istället stänga Kariskontoret, berättar direktör Jarmo Ukkonen.

Men det går inte i en handvändning eftersom tanken är att hitta ett gemensamt kontor för flera av de statliga servicebyråerna. Folkpensionsanstalten, arbetsbyrån och poliskontoret kunde till exempel verka tillsammans, säger Ukkonen.

Han utesluter inte att Raseborgs stad också kunde ha någon form av betjäningsdisk i samma lokal.

Samtidigt omorganiserar arbets- och näringsbyrån sin verksamhet. Frank-Ole Hägglund, som nu är chef för byrån i Raseborg, blir en av tre linjechefer för både Lojo och Raseborg.

Hägglund kommer att ansvara för bland annat skräddarsydda kurser för arbetssökande.

Ingen av de anställda sägs upp. Vi årsskiftet kommer det att jobba cirka 15 personer vid arbets- och näringsbyrån i Raseborg.