Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Partierna: Vi måste hitta nya sätt att tala till väljarna

Från 2012
Uppdaterad 30.10.2012 07:19.
röstsedel stämplas
Bild: Martti Kainulainen / Lehtikuva

Valdeltagandet i söndagens kommunalval var exceptionellt lågt. Valdeltagandet stannade vid bara 58,2 procent. Partiernas strateger begrundar det låga valdeltagandet och det som alla är eniga om är att politiken måste hitta nya sätt att tala till väljarna.

Det som alla partiers valstrateger lyfter fram är att vi har haft flera val efter varandra. Både politiker och väljare lider av valtrötthet.

Det är också komplicerade frågor som väljarna har varit tvungna att ta ställning till.

Tydlig kommunikation

SFP:s kampanjchef Christel Liljeström säger att partierna måste vara tydliga i sin kommunikation och tillgängliga för väljarna.

- Det är nånting som den enskilda förtroendevalda måste fundera på, säger LiIjeström. Hur hittar man sådana svar som inte är förenklade, men samtidigt greppar helheten och är förståeliga? frågar Liljeström.

För mycket underhållning

Sannfinländarna har gjort sig kända för att tala folkets språk. Sannfinländarnas kampanjchef Jukka Jusula klagar på att politiken har blivit mycket underhållning.

- Väljarna får för mycket information, anser Jusula, och blir trötta av det. Ingen normal människa orkar följa med såna saker som politikerna borde göra utan särskild uppföljning.

Kommunal- och riksdagsval samtidigt?

Det är statsmakten som bestämmer vilka uppgifter som läggs på kommunen. Ett sätt att överbrygga konflikten mellan kommunalt - och statligt beslutsfattande kunde vara att enligt svensk modell hålla kommunalval och riksdagsval samtidigt. Den enda av partiernas kampanjchefer som frivilligt lyfter fram den här möjligheten är socialdemokraternas kampanjchef Ari Näätsaari.

- Det centrala är att när man väljer beslutsfattare, konstaterar Näätsaari, är att man man om de saker som är väsentliga för väljarna.

De Grönas kampanjchef Kirsi Syväri håller med om att mycket styrs av statsmakten, men hon vill inte slå ihop kommunalval och riksdagsval.

- Det att vi ofta har val är ett bra sätt att få medborgarna att intressera sig för gemensamma frågor, säger Syväri.

Vanmakt på fältet

SFP:s Christel Liljeström berättar att hon har stött på en känsla av vanmakt ute på fältet.

- Staten gör sina beslut säger folk, berättar Liljeström. Och i kommunreformsdiskussionen kanske det inte är så stor vits att gå och rösta innan man vet hur det blir.

Vad kan man göra åt den här känslan av vanmakt?
- Vi måste försöka engagera mera, svarar Liljeström. Vi måste kunna påvisa att varje röst har en betydelse. Och att varje röst går till människor som sätter sig in i saker och vill utveckla kommunen enligt kommuninvånarnas önskemål, avslutar Liljeström.

Läs också: Röstvägran förklaras med diffus kampanj

Diskussion om artikeln