Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Västanfjärdsbor vill inte ha vindkraftverk i Misskärr

Uppdaterad 31.10.2012 06:46.

Över åttio personer var samlade i Vårdkasen i Västanfjärd i går då investeringsbolaget Taaleritehdas presenterade sitt planeutkast för vindkraftsparken i Misskärr.

Diskussionen på mötet var livlig och många av dem som uttalade sig ogillade planerna på kraftverk.

Programmet är inte längre tillgängligt
Radio Vega Åboland: Livligt vindkraftsmöte i Västanfjärd
Radio Vega Åboland: Livligt vindkraftsmöte i Västanfjärd - Spela upp på Arenan

Utredningarna som gjorts i samband med utkastet till planen fick kritik för att innehålla fel och vara dåligt gjorda. Till exempel fladdermusundersökningen var närmast att betrakta som ett skämt, menade en talare och bullermätningarna innehöll felaktigheter.

I mötet deltog både deltidsboende och fast bosatta. Båda parter uttryckte oro för buller, skuggor och förändringar i landskapet.

Västanfjärdsbon Mats Nurmio påminde också om kommunens strategi att skapa attraktiva boendemiljöer i Västanfjärd. Han trodde inte att parken skulle locka inflyttare till Västanfjärd, snarare tvärtom.

Enligt Nurmio, som också fungerar som kommunens företagsrådgivare, borde vindkraftsparkens effekt på ortens företag också utredas. Inom till exempel turistbranschen kan kraftverken ha negativ effekt.

Taaleritehdas representant intygade att man med hjälpa av modern teknologi kan minimera ljudet av möllorna.

Mänskor som bor i närheten av de planerade kraftverken kommer också att få möjlighet att köpa in sig i projektet, berättade Taamir Fareed.