Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nya ledamöter för folkomröstning kring fusion

Från 2012
Uppdaterad 13.05.2015 14:59.
symbolisk bild  om kommunfusioner
Bildtext Enligt YLEs valenkät är de flesta avd e nya fullmäktigeledamöterna välvilligt inställda till folkomröstning gällande kommunfusi.
Bild: Yle

Ungefär en tredjedel av de nyinvalda i Hangös och Ingås fullmäktige är helt eller delvis av den åsikten att en folkomröstning ska ordnas, om en kommunfusion är på gång inom en nära framtid. Det visar YLEs valkompass.

I Sjundeå är 70 procent helt eller delvis av den åsikten att en folkomröstning borde ordnas medan mer än en tredjedel av de nya ledamöterna i Raseborg är emot eller delvis emot att en folkomröstning ordnas.

I Lojo är 44 procent av de nya ledamöter som svarat på YLEs enkät emot att en folkomröstning skulle ordnas gällande kommunfusioner.

Ungefär tre fjärdedelar av de nya fullmäktigeledamöterna i Västnyland svarade på enkätfrågorna.