Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Stipendier till bildkonstkritiker

Från 2012
Besökare på Wäinö Aaltonens museums
Bild: Yle

Finska Konstföreningen har delat ut stipendier som bär Edvard Richters namn till nio bildkonstkritiker. Sammanlagt 10 000 € delades ut.

Stipendiernas syfte är att erbjuda kritikerna möjlighet att vistas utomlands och bekanta sig med aktuell bildkonst. Många kritiker arbetar som frilansar och det finns få stipendier för kritiker i Finland. Ansökningarna bedömdes främst utifrån sökandenas presentation av sitt kritikerarbete och användningsplanen för stipendiet.

År 2012 delades Edvard Richter-stipendier ut för resor till Estland, Italien, Japan, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland.

Följande bildkonstkritiker tilldelades stipendier: Camilla Granbacka, Borgå (1 000 €); Paula Holmila, Antskog (1 500 €); Jonna Hyry, Helsingfors (500 €); Otso Kantokorpi, Helsingfors (1 500 €); Tiina Nyrhinen, Tammerfors (1 370 €); Sari Poijärvi, Helsingfors (850 €); Max Ryynänen, Helsingfors (680 €); Lars Saari, Åbo (1 850 €) och Timo Valjakka, Helsingfors (750 €).

Beslut om stipendierna fattas av Finska Konstföreningens litteraturprisnämnd: fil.kand. Päivi Karttunen (ordförande), redaktör Seppo Heiskanen och bildkonstkritiker Leena Kuumola.

Finska Konstföreningen grundades 1846 och dess syfte är att stödja finländsk bildkonst och främja utövning av och kännedom om bildkonst. Föreningen fullföljer detta syfte bl.a. genom årliga stipendier och pris till bildkonstnärer och konstkritiker.