Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Många värdefulla kulturmiljöer i Västnyland

Från 2012
Västankvarn försöksgård i Ingå.
Bildtext Västankvarn gård blev redan på 1890-talet en viktig skola för svenskspråkiga.
Bild: YLE/Tove Virta

Nylands förbund har nu samlat pärlorna bland Nylands kulturmiljöer i en publikation på 132 sidor.

Kulturmiljöer är allt från byggnader, industrimiljöer till värdefull natur, landskap, fornlämningar och landsbygd.

Det är inte meningen att kulturmiljöerna ska vara museiföremål, men det är bra för allmänheten att känna till dem och det är bra vid planering att kunna beakta de här miljöerna, heter det i ett pressmeddelande från Nylands förbund.

I Västnyland finns flera tiotal områden med på listan. Till exempel miljön kring vägen på åsen mellan Tenala och Bromarv, miljön kring sprängämnestillverkaren Forcit i Hangö, kulturlandskapen kring Pojoviken, Svartådalen och Pickalaån i Sjundeå finns med på listan.

Här finns kartan med de mest värdefulla kulturlandskapen i Nyland