Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Svenskfinland som fem storkommuner - se vad som händer

Från 2012
Uppdaterad 06.06.2016 12:44.
Bild: Yle

Det kommer att ritas kommunkartor med frenesi nu efter kommunalvalet. Regeringen försöker få ändan ur vagnen med sin mångomtalade social- och hälsovårdsreform. Kommunkartor kan ritas upp på ett otal olika sätt, inte sällan utan politiska maktambitioner i ritövningarna.

Också Svenska Yles nyheter har lekt ställföreträdande kommunminister! Se på kartan och dra dina egna slutsatser!

Då artikeln publicerades fanns här en interaktiv karta där man kunde kombinera kommuner till storkommuner. Denna togs bort 6.6.2016 då det konstaterades att den inte längre fungerar tekniskt.

Svenskfinlands kommunala kvintett

Svenska nyhetsverksamhetens fiktiva kommunkarta är en kombination av dels Krister Ståhlbergs visioner om tre stora kommuner i hela Svenskfinland, dels har inspirationen hämtats från de mest radikala utredningarna om att man ska gå in för 66 -70 kommuner i hela landet. Vår kommunindelning gör inte anspråk på att motsvara den slutgiltiga kommunstrukturen då kommunreformen har genomförts fullt ut. Vår ambition är att påvisa hur politiska styrkeförhållanden och den regionala spridningen av beslutsfattarna förändras då man går in för verkligt stora kommuner. Antalet ledamöter i de påhittade storkommunerna baserar sig på nuvarande lagstiftning (mandat/invånarantal). Uträkningen baserar sig på färska resultatet från kommunalvalet. Så här skulle mandatfördelningen se ut om kommunerna sammanslogs utan att ett nytt kommunalval hölls.

Plattlandets vidder under samma tak

Så här skulle mandatfördelningen se ut om kommunerna sammanslogs utan att ett nytt kommunalval hölls.

Österbottens kommun sträcker sig från Kristinestad i söder till Karleby i norr. En långsmal mastodont med drygt 200 000 invånare, något mindre än Tammerfors men lite större än Vanda. Vi valde att ta med Karleby i Österbottens kommun bl.a för att man skall kunna förhindra att Karlebyregionen i framtiden hänförs till Uleåborgs sfär. En diskussion som kan bli aktuell på nytt.

Sammanlagt skulle kommunen ha 67 fullmäktigeledamöter. Det skulle bli en rätt kraftig SFP-hegemoni i kommunen, SFP skulle få drygt 41 procent av rösterna om man utgår från resultatet i kommunalvalet. SFP:s position skulle befästas av att de övriga rösterna sprider sig på fem jämnstora partier, SDP, Centern och Samlingspartiet får sällskap av sannfinländarna och KD som bägge är på frammarsch i Österbotten.

Kaskö och Korsnäs utan representation

Österbottens kommun är rätt skoningslös när det gäller den lokala demokratin. Stora landsbygdsområden blir helt utan inflytande - till exempel Larsmos 5 000 invånare representeras av en ledamot. De drygt 2 000 Korsnäsborna blir helt utan representation och Kaskö kan på sin höjd hoppas på en nämndplats. En slutsats är också att Sydösterbotten blir förfördelat - hela regionen representeras av sex fullmäktigeledamöter, tre från Kristinesstad och tre från Närpes.

Helt klart är att det är Vasaregionen som dominerar i kommun Österbotten, Vasas position i den ständiga dragkampen med Seinäjoki förstärks klart.

Kommun Mandat
Kristinestad 3
Kaskö 0
Närpes 3
Korsnäs 0
Malax 2
Korsholm 6
Vasa 20
Vörå 2
Nykarleby 3
Pedersöre 4
Jakobstad 7
Larsmo 1
Kronoby 2
Karleby 14
Storkommun Österbotten 67

Skärgårdens talan tystnar i stor-Åbo.

Stor-Åbo kommun har ett enormt skärgårdsområde. Kommunen har 203 000 invånare så också i Stor-Åbo räcker befolkningsunderlaget till för 67 platser i fullmäktigeförsamlingen.

I Åboland har en sammanslagning av kommunerna Kimitoön och Pargas länge framförts som ett realistiskt alternativ. Vår uppfattning är att " kommun Åboland" kan bli rätt svår att administrera, dels är skärgårdsområdet som sträcker sig västerut från Hangö ända till Iniö enormt, och dels upplever en ansenlig del av befolkningen säkert Pargas som en ganska onaturlig centralort. Dessutom är befolkningsunderlaget alltför litet, 23 000 räcker helt enkelt inte till om bilan ska gå med kraftigt förändrad kommunstruktur.

Vi har utgått från att Åbo kommer in i bilden så att framtida Stor-Åbo kommun består av Pargas, Kimitoön och Åbo.

I Stor-Åbo kommun kommer beslutsfattarna nästan uteslutande från Åbo. Bara två fullmäktigeledamöter kommer från Kimitoön medan Pargas får fem mandat. Befolkningsunderlaget på drygt 3 000 invånare i de tidigare skärgårdskommunerna Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö kan räcka till för ett (1) mandat i Stor-Åbos fullmäktige.

Kommun Mandat
Pargas 5
Kimitoön 2
Åbo 60
Storkommun Åboland 67

Grankullaborna tiger i Metropolen

Kommun Metropol blir Finlands enda miljonstad. Till kommun Metropol hör Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla. Metropolen blir Samlingspartiets och de grönas verkliga skötebarn; om de hittar en gemensam linje kan de med enkelhet styra i metropolen. Vi har utgått från att kommun Metropol kommer att ha 85 fullmäktigeledamöter helt i enlighet med dagens lagstiftning.

Man kan inte hävda att metropolområdet blir något laboratorium för närdemokrati, snarare tvärtom. Befolkningsunderlaget i Grankulla räcker inte till för en plats i metropolens fullmäktigeförsamling, men kanske man kan hoppas på en plats i någon mera oansenlig nämnd. En annan intressant faktor är att Vanda blir förfördelat, "sofflockspartiet” är starkast just i Vanda och återspeglar sig på slutresultatet. Sammanlagt kan bara fjorton Vandabor räkna med att vara beslutsfattare i en framtida metropol.

Det är helt entydigt på axeln Helsingfors-Esbo riktlinjerna i metropolpolitiken skisseras upp, det är också här samlingspartiet och de gröna har sitt starkaste fotfäste.

Kommun Mandat
Esbo 20
Grankulla 0
Vanda 14
Helsingfors 51
Storkommun Huvudstadsregionen 85

Kommun Västnyland - jonejkanske

Kommun Västnyland är kanske den som är minst sannolik i vår kommunkvintett, men å andra sidan är det svårt att veta hur de politiska vindarna blåser. Ett faktum är att Raseborg i dag har ekonomiska problem och en av landets högsta skattesatser. Det kan alltså hända att de finansiella musklerna inte riktigt räcker till på längre sikt.

Dessutom kan det hända att Kyrkslätt på nytt kommer att överväga att gå ihop med Sjundeå och Ingå för att förhindra att bli uppslukad av metropolen. Kommun Västnyland består av Hangö, Raseborg,Ingå,Sjundeå,Kyrkslätt och Lojo. I en kommun med den här sammansättningen är det rätt naturligt att det är Lojo och Kyrkslätt med sitt starka befolkningsunderlag som dominerar.

Kommun Västnyland har 127-tusen invånare dvs en kommun som är något mindre än Jyväskylä. Befolkningsunderlaget i kommun Västnyland räcker till för 67 mandat i fullmäktige.

Det är klart att mindre kommuner som t.ex. Sjundeå och Ingå inte kommer att ha ett så stort inflytande med sina sammanlagt sex mandat. Hangöborna får rösta flitigt för att trygga fem mandat i den framtida kommunen.
Det finns tre jämnstora partier i kommun Västnyland - SFP, Saml och SDP. Intressant nog är SFP fortfarande störst med drygt 23 procent.

Kommun Mandat
Hangö 5
Raseborg 15
Lojo 23
Sjundeå 3
Ingå 3
Kyrkslätt 18
Storkommun Västnyland 67

Kommun Östnyland - med Borgå mått.

Kommun Östnyland har drygt nittiotusen invånare, majoriteten av befolkningen bor i Borgå. Vi har valt att ta med Pyttis i kommun Östnyland för att värna om Pyttisbornas tillgång till svensk service. Kommun Östnyland är kraftigt SFP-dominerad med närmare en tredjedel av rösterna. Dessutom har Samlingspartiet och socialdemokraterna stort inflytande i regionen. Det är Borgå- och Sibboborna som styr och ställer i kommun Östra nyland, medan t.ex. Mörskom kan få problem med att rädda ett mandat.

Kommun Mandat
Sibbo 12
Borgå 31
Lovisa 10
Mörskom 1
Pyttis 3
Lappträsk 2
Östnyland 59

Diskussion om artikeln