Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Hitlers verk dissekeras

Från 2012
Uppdaterad 03.11.2012 06:50.
Bildtext Första upplagan av Adolf Hitlers Mein Kampf
Bild: AFP / Lehtikuva

I snart sjuttio år har det i Tyskland varit omöjligt att ge ut nya upplagor av Adolf Hitlers bok Mein Kampf (Min kamp). Det här kommer ändå snart att ändras. Upphovsrätten till boken har efter kriget tillhört delstaten Bayern, men från och med början av år 2016 får vem som helst ge ut boken.

För att också i framtiden ha någon sorts inflytande över verket, kommer delstaten därför att ge ut en kommenterad version av Mein Kampf.

- Det är som att desarmera en gammal granat. Inuti finns fortfarande en del sprängämne och vi försöker skruva loss tändröret, så att det inte kommer till en explosion. Så beskriver historikern Christian Hartmann sitt nuvarande uppdrag. Hartmann är verksam vid Institut für Zeitgeschichte i München, och han är en av fem forskare, som jobbar med den nya, kommenterade upplagan av Mein Kampf.

- Boken kommer att utrustas med en utförlig inledning och inne i själva texten kommer läsaren att hitta en hel del kommentarer till skribenten Adolf Hitlers påståenden, säger Hartmann.
Kommentarerna ska bland annat ta fasta på hur Hitler har kommit fram till vissa slutsatser och vilka hans källor kan ha varit. Kommentarernas syfte är också att ta ställning till själva innehållet och motbevisa det som står skrivet i boken.

- Hitlers rasism är en viktig del av boken och just inom det här området har den moderna humangenetiken kommit till annorlunda slutsatser än Hitler. Vi har anlitat en utomstående humangenetiker, som utgående från gällande forskningsrön, motbevisar och smular sönder Hitlers teser om till exempel rasers olika egenskaper och värde, konstaterar Hartmann.

Samtidigt är boken också en beskrivning av personen Hitler, så som han såg sig själv. Också på den här punkten, försöker man enligt Hartmann jämföra med vad man inom dagens forskning vet om personen Hitler.

Utmanande uppgift

Som militärhistoriker har Christian Hartmann satt sig in i såväl personen, som fenomenet Hitler. Han har forskat i Hitlers tal och fungerat som historisk rådgivare i bland annat arbetet med filmen "Undergången" (Der Untergang, 2004). Trots ett gediget Hitler-kunnande, erkänner han att jobbet med Mein Kampf inte är någon lätt match.

- Jag vågar påstå att jobbet är mycket svårt. Man måste veta oerhört mycket och de ämnen som Hitler behandlar är vansinnigt många. Svårigheterna börjar redan då man försöker kategorisera boken. Vissa kallar Mein Kampf för en propagandabok, en hetsskrift eller en programförklaring. Boken är egentligen allt det här, men därtill mycket mer. Den är också en politisk och taktisk verksamhetsplan, en självbiografi och en historisk tillbakablick. Kort sagt en nerskriven version av Adolf Hitlers spontana tankar i början av 1920-talet, säger Hartmann.

För att kunna reda ut alla de ämnen som tas upp i boken, anlitar man också utomstående experter med kunskaper i bland annat pedagogik, konsthistoria, germanistik och till och med japanologi.

Stor spridning

Mein Kampf är med sina omkring tolv miljoner tryckta exemplar, en av de genom tiderna mest spridda böckerna i världen. Boken består av två olika delar, av vilken den första är skriven under tiden Hitler satt fängslad i Landsberg am Lech, efter den misslyckade ölkällarkuppen i München år 1923.

I 30- och 40-talens Tyskland fanns Mein Kampf i de flesta hem och författaren håvade in en förmögenhet. Från år 1936 gavs boken också som gåva till alla tyska brudpar. Efter kriget såg amerikanerna till att den bayerska delstaten tog hand om upphovsrätten, för att se till att boken med tiden skulle försvinna. Boken har alltså inte varit helt förbjuden i Tyskland, men den bayerska delstatsregeringen har sett till att alla försök att ge ut Mein Kampf, eller delar av den, har stoppats. Från och med den första januari 2016 är det här ändå inte längre möjligt. Året innan har det nämligen gått sjuttio år sedan författaren Adolf Hitlers död, och då gäller reglerna om upphovsrätt inte längre.

- Det är som med pornografi, det som har varit lite förbjudet är samtidigt lockande. Det kommer säkert att finnas ett intresse för boken, då den igen får publiceras. Jag tror ändå att intresset kommer att dö ut rätt så fort då folk ser vad det handlar om. Mein Kampf bjuder inte på något vi inte redan vet och någon verkligt stor litterär upplevelse är boken inte heller, säger Christian Hartmann.

"Förskräcklig läsning"

- Boken förskräcklig vad gäller stil och innehåll, men som historisk källa är den däremot mycket intressant. Som historiker är det roligt att försöka tolka varifrån Hitler har fått sina idéer. Intressant är också att fundera över vad han senare i själva verket kunde förverkliga, säger Hartmann.

Att boken fortfarande lyckas fascinera folk har hann full förståelse för.
- Boken står för de hemskheter som hänger ihop med det tredje riket. Här hittar man de tankar, som var de mest centrala för den nationalsocialistiska ideologin. Det här leder förstås till att boken är mytomspunnen och fortsätter att fascinera folk, säger Hartmann.

Avmystifiering

Att Mein Kampf skulle vara speciellt farlig tycker Hartmann inte.
- Vissa tycker förstås att Hitler säger det man sedan länge vet, men inte längre får säga. Men speciellt här i Tyskland tror jag inte att boken har någon stor genomslagskaft.

Hartmann är ändå orolig över att man i vissa nätpublikationer har reviderat, omskrivit och förbättrat Hitlers ursprungliga text. Också för att bekämpa de här omskrivningarna är den kommenterade versionen av Mein Kampf mer än behövlig.
- Det kan låta lite patetiskt, men vi vill att det här ska bli ett verk som håller i all evighet. Sällan satsas det nämligen så mycket resurser på en bok som nu. Samtidigt vill vi undanröja all mystik kring Mein Kampf och få folk att se boken för vad den egentligen är, nämligen ett historiskt dokument och inget annat, säger historikern Christian Hartmann.