Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

700 elever delar på en gymnastiksal

Från 2012
Uppdaterad 05.11.2012 15:24.
Gymnastiklärare Sini Hyytinen vid Korsholms högstadium
Bildtext Det är ett stort pussel att dela ut salturerna och boka bussar då vi ska i väg någonstans, säger gymnastiklärare Sini Hyytinen.
Bild: Yle/ Malin Hulkki

I Korsholm lider man av akut brist på gymnastikutrymmen. I Smedsby samsas både högstadiets och gymnasiets elever, omkring 700 elever, om en enda gymnastiksal. Som mest kan det vara till och med fem grupper som har gymnastik samtidigt.

Brist på gymnastiksalar i Korsholm

Programmet är inte längre tillgängligt

Utrymmesbristen innebär att en stor del av gymnastikundervisningen måste förläggas utanför skolan. Det blir en hel del besök till Botnia hallen, gym och simhallen och gymnastik utomhus även då vädret inte är det bästa. Dessutom är själva gymnastiksalen i minsta laget vilket betyder att hela gruppen sällan kan vara samtidigt på plan vid till exempel bollspel.

- Det är ett stort pussel att dela ut salturerna och boka bussar då vi skall fara i väg någonstans. Det kräver mycke förarbete och planering säger gymnastiklärare Sini Hyytinen i Korsholms högstadium.

Sini Hyytinen är gymnastiklärare vid Korsholms gymnasium
Bildtext Utrymmesbristen innebär att en stor del av gymnastikundervisningen måste förläggas utanför skolan
Bild: Yle/ Malin Hulkki

Det är svårt att följa läroplanen

Högstadieskolan i Korsholm
Bildtext Högstadieskolan i Korsholm.
Bild: Yle/ Malin Hulkki

För lärarna innebär utrymmesbristen ett stort pusslande och planerande för att få timmarna att gå ihop. Utrymmesbristen leder också till att det blir svårt att följa läroplanen i gymnastik eftersom man inte får tillräckligt med lektioner inomhus. Många sportgrenar blir bara ytligt presenterade.

I nästa års läroplan blir det också en timme till i gymnastik för högstadielever vilket ytterligare komplicerar pusslet i Smedsby i Korsholm.

- Det är svårt att följa läroplanen i och med att vi har så få gånger som vi får vara i jumppasalen. Man hinner i princip ha en gång per gren och då hinner man kanske inte gå igenom allt det där som man borde göra, säger Hyytinen.

En till begränsande faktor för gymnastiksalen är att den används vid fester och under studentskrivningarna. Det här innebär att salen helt och hållet är ur bruk för gymnastik i flera veckor både under hösten och under våren.

Också omklädningsrummen är i minsta laget då det som mest kan vara upp till 50 elever på samma gång och byta kläder och duscha. Då blandas också gymnasielever med högstadielever och Hyytinen säger att det är svårt att övervaka om till exempel mobbning förekommer under sådana omständigheter.

För liten gymnastiksal också i lågstadiet

Gymnastiklärare Jonas Klingenberg i Korsholm
Bildtext Jonas Klingenberg, gymnastiklärare i lågstadiet.
Bild: Yle/ Malin Hulkki

Också det invid liggande lågstadiets gymnastiksal är allt för liten. Den har en yta på 135 kvadratmeter och då det kan vara upp till 40 elever som samtidigt har gymnastik betyder det att det blir några kvadratmeter per elev. Därför använder sig också lågstadieskolan av högstadiets gymnastiksal på morgnarna mellan klockan åtta och nio innan högstadieeleverna kommer till skolan. För lågstadieeleverna är det här enda chansen att spela olika bollspel inomhus eftersom den egna salen är allt för liten.

- Vi ändrar vårt schema så att våra elever får tidiga skoldagar så att vi åtminstone någon gång i veckan kan använda den här salen i högstadiet, säger Jonas Klingenberg som är gymnastiklärare i lågstadiet i Korsholm.

Vid Korsholms kommun är man medveten om de undermåliga gymnastikutrymmena i Smedsby men någon snabb lösning finns inte i siktet. En tanke har varit att den finska och de svenska skolorna i skolcentrum kunde samarbeta kring den finska skolans gymnastiksal som är betydligt större. Av tidtabellsmässiga skäl har det här ändå inte lyckats.

En allaktivitetshall kunde vara lösningen

Det som egentligen nu skulle behövas är en allaktivitetshall i närheten av skolcentret. Pengar för att börja planeringen av en sådan hall finns i nästa års budget, men Korsholm har redan nu en tung investeringsbudget.

Trångt i gymnastiksalen i Smedsby, Korsholm

Programmet är inte längre tillgängligt

Carola Lithén, som sitter i kommunstyrelsen, betonar att det är viktigt att nu fundera noga på exakt en hurudan hall som behövs och var den ska placeras. En investering i den här skalan bör användas dagtid av skolorna och kvällstid av andra kommuninvånare betonar hon. Hon hoppas i alla fall att man under nästa mandatperiod skulle ha en plan för en allaktivitetshall och att man till och med kunde påbörja byggandet av en sådan.

- Vi måste ta det lite lugnt och planera på längre sikt hur vi skall förbättra möjligheterna för gymnastiken i skolcentrum, säger Lithén.